Isten folyamatosan szól az emberekhez. De túl gyakran elmulasztják meghallani üzeneteit, mert csak alkalmanként keresik az Ő útmutatását – általában akkor, amikor válsághelyzetben vannak, vagy egy fontos döntés előtt állnak. Ilyenkor aztán, amikor az embereknek égető szükségük van arra, hogy halljanak Istentől, összezavarodnak és frusztrálttá válnak, amikor nem hallják világosan, hogy mit kellene tenniük.  

Nem kell, hogy így legyen. Isten azt akarja, hogy mindenki tisztán hallja a hangját és a nekünk szóló üzeneteit. A kulcs az, hogy felejtsük el az Isten-hallás formuláit és trükkjeit, és helyette arra összpontosítsunk, hogy olyan kapcsolatot alakítsunk ki Vele, amely képessé tesz arra, hogy rendszeresen halljuk az Ő szavát. Minél közelebb kerülsz Istenhez, annál jobban élvezheted a folyamatos beszélgetéseket vele, és annál jobban fogja Isten használni ezeket a kommunikációkat arra, hogy átalakítson téged azzá a személyiséggé, akivé Ő szeretne, hogy válj.

Íme 10 módszer arra, ahogyan meghallhatod és felismerheted Isten hangját.

1. Ismerd fel, hogy Isten a vele való szoros barátságra teremtett téged

Úgy hallod meg legjobban Isten hangját, ha barátságban vagy vele. Isten azt szeretné, ha szabadon és intelligensen értenéd meg az Ő akaratát, miközben rendszeres beszélgetéseket folytatsz vele. Isten akarata az, hogy személyesen veled legyen, és pillanatról pillanatra beszéljen veled, életed során a mindennapjaidban. Így egyre jobban megérted Őt, és egyre inkább olyan leszel, mint az Ő Fia, Jézus.

2. Gondold át, hogy milyen indítékból akarsz hallani Istentől

Őszintén gondolkodj el azon, hogy miért akarsz hallani Istentől. Azért, mert valóban nyitott vagy arra, amit mondani akar, és elkötelezett vagy az iránt, hogy az Ő útmutatását tettekre váltsd, és beteljesítsd az Ő céljait, még akkor is, ha ez kihívást jelent? Vagy önző okból, például azért, hogy igaznak érezd magad? Valld meg és bánj meg minden rossz indítékot. Kérd Istent, hogy adjon neked nyitottságot arra, hogy meghalld és hűségesen válaszolj arra, amit mondani akar neked.

3. Legyen a célod több, mint Isten meghallása

Bár fontos, hogy halljunk Istentől, nem szabad, hogy ez legyen a végső célunk. Ehelyett az legyen a fő célod, hogy lelkileg érett emberré válj, aki szoros kapcsolatban van Istennel. Csak így fogod tisztán és helyesen meghallani, amit Ő mondani akar neked.

4. Tudd, hogy fontos vagy Istennek, de légy alázatos

Bízz abban, hogy Isten hajlandó ugyanolyan erőteljesen szólni hozzád, mint a Bibliában szereplő emberekhez, mert ugyanolyan nagyra értékel téged is. Ne engedd azonban, hogy a büszkeség bekússzon a lelkedbe, mert alázatosnak kell maradnod ahhoz, hogy hűségesen fogadhasd és válaszolj azokra az üzenetekre, amelyeket Isten tartogat számodra.

5. Ne próbáld kényszeríteni Istent, hogy mondjon neked valamit

Nem számít, hogy mennyire szeretnél hallani Istentől, vagy hogy milyen keményen próbálod meggyőzni, hogy beszéljen hozzád, csak akkor fogod hallani Isten hangját, amikor Ő úgy dönt, hogy kommunikál veled. Koncentrálj arra, hogy tiszteletteljes kapcsolatot alakíts ki vele, és várd meg az Ő időzítését, hogy üzeneteket juttasson el hozzád. Ugyanakkor, ha Isten úgy dönt, hogy nem ad neked konkrét útmutatást valamiről, amiért imádkoztál, és az a Biblia erkölcsi elvein belül van, akkor bátran mehetsz előre, és hozhatod meg a saját döntésedet arról, hogy mit tegyél.

6. Ismerd fel, hogy Isten sokféle formában kommunikál, de leggyakrabban az elmén keresztül

Isten sokféle módot választhat, hogy kommunikáljon veled, aszerint, hogy az adott időben és körülmények között mi a legjobb. Előfordulhat, hogy üzenetét drámai módon hallod meg, például angyalok, látomások vagy csodás események által. De gyakrabban fogod hallani, hogy Isten a gondolataidon keresztül szól hozzád, és olyan hétköznapi gyakorlatokat használ, mint a Biblia olvasása, a csendes imádkozás, a körülményekből való tanulás, vagy más keresztények tanácsának meghallgatása. Isten szükség esetén radikális eszközöket is bevet, hogy felhívja a figyelmedet, de az Ő célja az, hogy olyan szoros kapcsolatban legyél vele, hogy mindig észrevedd, amikor csak szól hozzád. Általában Isten azon keresztül szól, amit az emberek csendes hangnak neveznek, hogy bátorítsa azokat, akiket szeret, hogy úgy döntsenek, továbbra is szorosan vele járnak az életben.

7. Újítsd meg az elmédet

Mivel Isten gyakran az elméden keresztül szól hozzád, és azt akarja, hogy kifejleszd azt a képességet, hogy úgy hozz döntéseket, ahogy Jézus tenné, ezért nagyon fontos, hogy kövesd a Biblia Róma 12:2-ben megfogalmazott sürgetését: “és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes”. Ahogy minden nap meghívod a Szentlelket, hogy újítsa meg elmédet, Ő meg fogja tisztítani azt az olyan szennyeződésektől és rendetlenségektől, mint a hamis hiedelmek és hozzáállások, az egészségtelen érzések és a téves tervek. Aztán a Szentlélek mindezeket olyan igaz gondolatokkal helyettesíti, amelyek Isten szándékait tükrözik.

8. Hívd meg az élő Igét, hogy segítsen neked, amikor az írott szót olvasod

Isten Igéje egy élő, teremtő erő – maga Jézus -, és aktívan munkálkodik, amikor imádságban olvassuk Isten írott szavát, a Bibliát. Amikor a Szentírást olvasod, kérd Jézust, hogy a könyv szavai elevenedjenek meg számodra, és váljanak csatornává, amelyen keresztül gondolatait, hitét és szeretetét küldi a lelkedbe. Ezután összpontosíts arra, amit Ő küld neked, és igazodj hozzá, hogy az elkezdje átalakítani az életedet.

9. Ismerd fel Isten hangját mindenek felett

Tapasztalat útján megtanulhatod felismerni Isten hangját, amikor szól, és magabiztosan reagálni arra, amit mond. Amikor visszatérő gondolatok merülnek fel, imádkozz, hogy megkülönböztesd, vajon Istentől származnak-e. Tartsd észben, hogy Isten soha nem fog olyan üzenetet küldeni neked, amely ellentmond a Biblia alapelveinek. Emellett Isten hangja a tekintély súlyát hordozza magában, és a béke, a bizalom, az öröm, az ésszerűség és a jóakarat szellemét fejezi ki. Ha úgy gondolod, hogy Isten szól hozzád, kérd, hogy erősítse meg ezt, amikor a Bibliát tanulmányozod és elmélkedsz rajta, amikor figyelmes vagy a körülményekre, amelyekkel találkozol, vagy amikor a Szentlélek benyomásait tapasztalod az elmédben.

10. Rendszeresen szánj időt arra, hogy figyelj Isten üzeneteire

Váljon szokásoddá, hogy szándékosan és várakozóan figyelsz arra, amit Isten mondani akar neked. Sokkal fontosabb, hogy olyan emberré válj, aki rendszeresen hallgatja Istent, mint az, hogy állandóan kérd Istentől, hogy adjon neked útmutatást.

Szánj ma egy kis időt arra, hogy elkezdj figyelni Isten hangjára, és meghallgasd ígéreteit és terveit veled kapcsolatban. Vezess lelki naplót, hogy emlékezz azokra a dolgokra, amelyeket Ő kelt életre benned.

Forrás: Crosswalk