Az evangélium gyökeresen kihat nemcsak az Istennel, de a másokkal való kapcsolatunkra is, hiszen a többi ember is mind az ő képmására lett teremtve. Filemonnak írt levelében Pál arra kéri ezt a hittestvérét, hogy olyan szeretetet, irgalmat és kegyelmet tanúsítson, amelyet egyedül Jézus váltságműve tett lehetővé.

Jézus: A megbékélés forrása - Filemon

Filemon rabszolgatartó volt, ahogyan abban a korban sokan, de Pál missziói útja során hitre jutott. Kolosséban élt, és volt egy Onézimosz nevű rabszolgája, aki elszökhetett gazdájától, és valószínűleg néhány lopott holmit is magával vitt. Isten gondviselése folytán Onézimosz Rómába menekült, ahol találkozott Pállal, és Krisztus követője lett.

Megtérését követően Pál szolgálatára volt a börtönben, ám arra jutottak, hogy Onézimosz teljes kárpótlással tartozik korábbi gazdájának, Filemonnak. Pál megírta ezt a rövid levelet, és elküldte a kolosséi gyülekezetnek írt levéllel együtt. Arra kéri benne Filemont, hogy tanúsítson keresztényi szeretetet Onézimosz iránt, és ne rabszolgaként, hanem szeretett testvérként fogadja vissza őt (Filem 1,16–17).

Onézimosz az életét tette kockára azzal, hogy igyekezett rendezni a kapcsolatát Filemonnal. A lázadó, álnok rabszolgát általában halállal büntették, ha elfogták. Az, hogy Onézimosz önként keresse fel Filemont, egyenesen hallatlan volt. Filemon azonban óriási lehetőséget kapott arra, hogy bemutassa, milyen változást tud munkálni a Jézusba vetett hit. Jézus egy olyan ember példáját tárta elénk, aki elébe ment ellenségének, és önként letette az életét, hogy helyreállítsa népe kapcsolatát Istennel.

Az Istennel való megbékélés egyedül Jézus miatt lehetséges, hiszen ő tudja Isten ellenségeit a barátaivá tenni. Szerető gazdaként rendezni képes a bűnös emberek kapcsolatát önmagával túláradó kegyelmének köszönhetően. Filemon most esélyt kapott arra, hogy ezt a szeretetet példázza. Kettejük kapcsolata demonstrálhatta azt az igazságot, hogy Krisztusban érvényét vesztette minden válaszfal az emberiségen belül. A rabszolgatartók és a rabszolgák egyedül Krisztusban válhatnak testvérekké. Isten gyermekei, akik újjászülettek az ő családjába, megtehetik, amire Pál biztat, és bemutathatják azt az egységet, amely nemtől, fajtól, társadalmi osztálytól vagy élettörténettől függetlenül minden emberre kiterjed.

“Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem.”

Filemon 1,7