Melletted van az énekeivel

"Szeretném, hogy akik hallgatják a dalaimat, törődést és odafigyelést éreznének, és szűnne a magányosságuk." - bemutatjuk Rachael Nemiroff dalait.

Jézus, az ő követői és a szegények

Mai trend evangelikál körökben, hogy a szociális érzékenységet hangsúlyozzák, amelybe beletartozik a gyengék és rászorulók támogatása. Ebben azonban semmi újdonság nincs.

Michael W. Smith Veszprémben!

Április 15-én a Veszprém Arénában kerül megrendezésre az Ez az a nap! 2023 - A Hit. Az eseményen a világszerte ismert Michael W. Smith mellett színpadra lép Oláh Gergő, az Új Forrás és a Hanna Projekt.

Válaszd az életet!

Mózes élete végén, amikor tudta, hogy hamarosan meghal, és nem léphet be az ígéret földjére, még egyszer, újra Izráel népe elé tárta Isten szövetségi ígéreteit.

Engedetlenség: a pusztító minta

A bűn feletti ítélet – amelyet igen élesen látunk Ákán történetében – mindenkit el fog érni, aki nem akarja megbánni a bűnt, és Krisztusra bízni magát.

Példának lenni

A tetteink beszélnek a leghangosabban – főleg, ha nem hívő a házastársunk.

A látható és a láthatatlan

Józsué épített egy emlékhelyet, hogy emlékeztesse rá a népet: az ígéret földje Isten hűségéről tanúskodik.

A mennyei kenyér

Isten mennyei kenyérrel táplálta népét. Hogy ez a gondoskodás micsoda kedvesség volt részéről, azt még inkább kiemeli az a tény, hogy Isten népéből vég nélkül áradt a panasz Isten és az általa kijelölt vezetők ellen.

Matt Redman: Halfway Empty

Matt Redman kiadta a ‘Halfway Empty’ című számot, a harmadik dalt a 2023-ra várt albumáról. Az új dal azt a gondolatot boncolgatja, hogy amikor...

Víz a sziklából

Azok, akik felismerik magukban a szomjúságot, és Jézushoz jönnek, megelégíttetnek. Sőt a Szentlélek élő víz folyamaival tölti be őket örökre, hogy soha ne szomjazzanak.

Isten angyala

Isten alkalmanként egy-egy angyal formájában tette kézzelfoghatóvá jelenlétét Izráel népe számára.

Melega Júlia: Jöjj el!

Jöjj el címmel megjelent Melega Júlia új dala, amely az Ez az a nap! Roadshow-n és a Reménység Estéken is láthatott német énekesnő, Veronika Lohmer egyik dalának magyar változata.

Az asszony a kútnál

Ez a történet az egyik legszebb példája annak, hogy Jézus miként emelkedik felül az előítéleteken és hogyan ad gyógyulást egy kétségbeesett életnek.

A világosság

A bűn a sötétségben tenyészik és növekszik, ezért azok, akik vágynak arra, hogy Istennek engedelmeskedjenek, szakítanak a sötétséggel, és bűneikkel Isten kegyelmének világosságába mennek.

6 inspiráló idézet Nick Vujicic Istenbe vetett hitéről

Nick Vujicic, a végtagok nélkül született motivációs előadó és evangélista sokakat inspirál a remény és a pozitivitás üzenetével. Mondanivalójának egyik legerősebb aspektusa az, ahogyan Isten feltétel nélküli szeretetének fontosságát hangsúlyozza az életében. Vujicic hite állandó erőforrás, remény és útmutatás számára - legyen az számunkra is!

Papok

Áront és fiait Isten különleges feladatra választotta ki: hogy papok legyenek, és így szolgáljanak Isten népe között. Közvetítő szerepet töltöttek be az emberek és Isten között azáltal, hogy a népet képviselték Isten előtt.

Fáradt vándor

Fantasztikus, hogy mennyit jelent egy ének, és milyen sokaknak ad erőt, reményt és vigaszt. Ezt hordozza Jordan St. Cyr dala.

Isten könyörületessége a népek iránt

Jónás kisétál a halál torkából, majd hosszan gyalogol, mire eléri a várost, hogy betöltse küldetését. Amikor a király és Ninive lakói meghallják az üzenetet, megtérnek, és a város megmenekül.

A szabadulás útja

Csakúgy, mint korábban Izráelnek, a mai egyháznak is Istenre kell bíznia magát, aki megszabadítja népét, de csakis azon az úton, amelyet ő készített Krisztusban.

Engedelmességgel győzni a nehézségek felett

Az engedelmességünk egyik legjobb eredménye a tiszta lelkiismeret. Ha megpróbáljuk elrejteni a bűneinket, ha helytelen életmódot élünk, vagy rendszeresen engedetlenek vagyunk, akkor hallatlanul sok energiánk megy el arra, hogy küzdjünk a bűntudattal és a szégyenérzettel.

Az örök nyugalom

A szombatnapi nyugalom Isten teremtésben adott rendjére utal, nevezetesen arra, hogy miután hat nap alatt megteremtette a világot, a hetediken megpihent, és megszentelte azt a napot.

Másokat megítélni könnyű

Ámósz arra hívta fel a népet, hogy elsősorban a saját bűnösségükkel nézzenek szembe, és ne a körülöttük élő népek bűneivel foglalkozzanak.

Újszövegység

Jézus a főpapi imájában két dologért imádkozott, és ha ő kiemelte ezeket, akkor nekünk is fontosnak kell tartanunk őket. Mindkettő a hívőknek az egymással való kapcsolatáról szól: a szeretetről és az egységről. Az elsőről ismernek fel bennünket a kívülállók, a második pedig a belső tartalmunkra vonatkozik.

Kegyelem és törvény

Isten gyermekei nem azért élnek, hogy betartsák az összes szabályt, és aztán másokhoz hasonlítgassák az eredményeiket. Aki a törvény alatt él, annak a gőg a mozgatórugója. Aki a kegyelem alatt él, azt a szeretet hajtja.

Az Ige ereje

A Biblia olyan erőt képes adni nekünk, mint semmilyen más könyv sem. Van ereje megváltoztatni az emberek életét, legyőzni a kísértéseket, és fölé kerekedni környezetünk lehúzó hatásainak.

A törvény

A Törvény szabályozta az Ószövetség áldozati rendszerét, amely arra szolgált, hogy az ember kapcsolata rendben legyen Istennel. Ugyanakkor ez csupán halovány árnyéka volt Jézus áldozatának, amelyet akkor mutatott be, amikor eljött a földre, hogy megváltson bennünket a bűn terhétől.

Nick Vujicic

Nick Vujicic motivációs előadó, író és evangelista, aki karok és lábak nélkül született. Fizikai kihívásai ellenére, az Istenben vetett hite által mégis teljes életet él.

Ív az égen

A szivárvány Isten azon ígéretét jelképezi, hogy többé nem pusztítja el özönvízzel a földet. De ennél is fontosabb az, amire látványa emlékeztet, tudniillik hogy Isten hűségesen beteljesíti népének tett minden ígéretét.

Szentség

Nincs senki a mi Istenünkhöz fogható! Ő szent és tökéletes minden szándékát és tettét illetően, lényege szerint tiszta és ragyogó szeretet és dicsőség. Nem is hasonlítható a különféle népek élettelen istenségeihez.

Türelmes várakozás

„Meddig rejtőzöl még, Uram…?” – teszi fel az őszinte kérdést Istennek a 89. zsoltár írója, aki lehetséges, hogy éppen Jeruzsálem pusztulását szemléli.

Június 10: Ez az a nap! Stadion 2023 Debrecen (Hillsong United)