Az új kivonulás és a nagy küldetés

Sadrak, Mésak és Abédnegó az Úrban bízott, és nem volt hajlandó meghajolni Nebukadneccar király szobra előtt, ezért a király tüzes kemencébe vettette őket.

Egy engedelmes fiú

Az Ószövetségben Isten részletesen elmondja, hogy milyen áldás következik az iránta való engedelmességből, és milyen büntetést von maga után az engedetlenség

Fel, fel vitézek!

Még a sokra hivatott, rengeteg tapasztalattal, sokféle jártassággal rendelkező hívők is megfáradnak, kimerülnek időnként.

Hogyan láthatjuk körülöttünk Istent mindenkor?

Láthatjuk Isten kezét munkálkodni életünk minden területén, kicsiben és nagyban egyaránt. Ezek az egyszerű emlékeztetők az Ő jóságára, kreativitására, tervszerűségére és fenségére segíthetnek abban, hogy jobban megismerjük Őt.

Az első Ádám és az emberiség megrontása

Ádám és Éva egy alapvető paradoxon jelképei. Ők Isten teremtésének koronái, akiket saját képére és hasonlatosságára teremtett, ugyanakkor az ő nevük fémjelzi az emberiség legnagyobb bukását.

Az igazság az ördögről

Az egyetlen hatalom, amelyet a Sátán tisztel, az Jézus Krisztus hatalma. Legyen Ő a pajzsod az ellenség tüzes nyilaival szemben. Íme három igazság, amit tudnunk kell az ördögről.

Én vagyok az Úr

Az ősatyák ismerték a mindenható Istent, de soha nem hallhatták az ő különleges nevét.

Mi a kulcs a céltudatos élethez?

Ha a napi imád az, hogy megtagadd magad, vedd fel a keresztedet, és kövesd Krisztust, akkor biztos, hogy olyan ember leszel, akit az emberek szívesen látnak majd körülöttük, és teljes, értelmes életet fogsz élni.

Gonosz a szándék, mégis jó célt szolgál

Az élet bonyolult és sokszor viharos körülményei között, ebben a törött világban a hívő ember megtalálja a reménységet, hiszen tudja, hogy mindenben a mindenható Isten uralma valósul meg.

Jónás és Jézus összehasonlítása

Jézus Jónás jelét adta a zsidó vezetőknek, hogy föltárja kilétét és küldetését. Ők látható jelet akartak; válaszul Jézus Istennek a történelem során tanúsított hűségére mutatott.

Örök lakóhely

A Biblia olyan képet fest a mennyországról, hogy az ember, úgy tűnik, képtelen megfelelő szavakat találni dicsősége leírására.

Ellenségből barát

Ézsauhoz és a szerető apához hasonlóan Isten, a szerető mennyei Atya az ellenségei elé megy szeretettel, hogy fölkínálja nekik a helyreállított kapcsolatot, amely Jézus halála által vált lehetségessé.

Új név

Isten új nevet ad Jákóbnak. Az Ószövetségben a név mindig a személy identitását is jelenti.

A kegyelem ujjlenyomatai

Mózes első könyvének minden egyes története telis-tele van a kegyelem ujjlenyomataival.

Az áldozatra szánt fiú

A Szentírásnak kétségtelenül az egyik legmegdöbbentőbb és legemlékezetesebb elbeszélése Ábrahám és Izsák története.

Sok nép atyja

Ahogyan az egyház terjed, és mindenütt megosztja Ábrahám hitének üzenetét a népekkel, úgy válik fokozatosan valóra az az ígéret, amelyet Isten Ábrahámnak tett.

A stadion háttere

Ha szeretnéd tudni, hogy mitől működik egy ekkora rendezvény.

Félig telibe a félig üresből

Annak megfelelően kapsz egy rendezvényből, amilyen a hozzáállásod. A stadion dicsőítés érdekes kettősséget hozott a felszínre, ami a reakciókból tisztán kivehető.

A bábeli bűn

Bábel és az egykori jeruzsálemi gyülekezet története végső soron arra mutat rá, hogy Isten arra kér: bízzunk benne.