Elevation Worship – Can You Imagine?

Mi történne, ha elkezdenénk hinni, hogy Isten képes csodát tenni általunk? El tudod képzelni, mi történhetne? Ezeket a kérdéseket teszi fel a Grammy-díjas Elevation Worship legutóbbi albumán, a Can You Imagine?-en.

Fedetlen arccal

Mózes olyan közelről láthatta Isten dicsőségét, hogy ez ragyogó sugárzásként vissza is tükröződött az arcán.

Hűséges vezetés

Sámuel hű vezető volt. Egy olyan korban, amikor Izráelnek megbízható vezetésre volt szüksége, Sámuel becsületes prófétának, papnak és bírának bizonyult.

Martin Smith & Kari Jobe – Holy

Az angol dicsőítő művész és dalszerző Martin Smith kiadta a Holy című dalának egyedi verzióját Kari Jobe-val. Az eredeti dal Smith legutóbbi, tavaly megjelent Dancing In The Fire című albumán szerepel. 

A király leváltása

Az izraeliták azon kérése, hogy Sámuel jelöljön ki egy királyt, aki Izráel fölött uralkodik majd, hitetlenségből fakadt, és súlyos következményekkel járt.

Négy módja annak, hogy úgy szeressünk másokat, mint Jézus

Jézus a legjobb modell a mások szeretetére. Ezért mondja nekünk, hogy tegyük azt, amit ő tesz: "Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!" (János 13:34). Mit tanulhatunk tehát abból, ahogyan Jézus szeret másokat?

Van még remény?

A Jeremiás siralmai arra emlékeztet bennünket, hogy Isten népe számára mindig van remény.

Engedelmesség és áldás

Sámuel első könyve megmutatja, hogy milyen áldás fakad abból, ha valaki engedelmeskedik Istennek, ezzel szemben pedig milyen pusztulást hoz, ha az ember a maga útját járja.

Jesus Culture – All In

A Jesus Culture dicsőítő kollektíva egy új dalt adott ki, az "All In" címűt, a július 21-én megjelenő Why Not Right Now? című új albumáról. A legújabb dal Brett Lee Miller dicsőítésvezetővel készült, és élőben vették fel a kaliforniai Costa Mesában.

Engedelmesség és áldozat

Az 1Sám 15. fejezete azt a tragikus mozzanatot mutatja be, amikor az Úr megvonja Saultól mint királytól a bizalmát.

Isten dicsősége a népek között

Isten egyházának látnia kell, hogy mi Isten terve a világra nézve, ezt pedig egyértelműen kinyilatkoztatta Igéjében. Ezért az egyház feladata az, hogy részt vegyen Isten megváltó tervének a megvalósításában.

Mi van a szívben?

Az 1Sám 16. fejezete megfelelő drámaisággal mutatja be az olvasónak Dávidot, a betlehemi pásztorfiút, akiből a legkevésbé sem néznénk ki, hogy hős lehetne.

Az Úr felkentje

Izráel történetének azon a pontján, amikor Saul Dávid életére tört, polgárháború kitörése fenyegette az országot, és félő volt, hogy kettészakad.

A törvény szépsége

Amikor Józsué átvette Mózestől Izráel vezetését, és bevitte a népet az ígéret földjére, akkor Isten arra biztatta őt, hogy legyen erős és bátor.

Bosszú helyett megbocsátás

Abnér, Saul fővezére és testőrségének vezetője kétségkívül sok szenvedést okozott Dávidnak, mivel Saul kívánsága szerint és parancsa alapján arra törekedett, hogy megölje őt.

Ők lettek mi

Mindenhol találsz nagyszerű embereket.

Alázatos és hűséges szolgálat

Ézsaiás próféciái bátorították és reménnyel töltötték el Isten népét, mert Istenre irányították a figyelmet, aki az erő és szabadulás egyetlen forrása.

Megjelent a Stadion 2022 album

Megjelent a tavalyi Puskás Arénában rendezett Ez az a nap! legszebb dalait tartalmazó dupla album első fele! Hallgassátok az ismert online platformokon!

Fájdalmak férfia

A fájdalmak férfia az e világon megtapasztalható legrosszabbat élte át, és végül győztesen került ki belőle a másik oldalon. Ez az az ok, amely miatt a hívők az örökkévalóságig dicsérik őt.

Ez az a nap! Balaton a Csillagponton

A Csillagpont fesztivál keretein belül július 28-án, Zánkán kerül sor az Ez az a nap! Balatonra a Csillagpont és az Ez az a nap!...

Meg nem bánt bűn

Ézsaiás idején az ország tele volt jogtalansággal. Az emberek látszólag vallásosak voltak, valójában azonban megbotránkoztató módon semmibe vették a körülöttük élő rászorulókat.

Önként vállalt szenvedés

Jézus magára vette azt, amit mi érdemeltünk volna, azért, hogy miénk lehessen az, amit nem érdemlünk meg.

Ez az a nap! Debrecenben

Június 10-én újra stadionban tartotta rendezvényét az Ez az a nap!, de most a tavalyi Puskás Aréna után Debrecenben, a Nagyerdei stadion volt a helyszín. Az érdeklődés olyan nagy volt, hogy aznap a városban alig volt szabad szálláshely, mivel olyan sokan jöttek az ország más tájairól és külföldről is.

Atya, Fiú és Szentlélek

A „Szentháromság” kifejezést a 2. és 4. század között alkották meg a keresztény hit egyik alaptanításának az összegzésére.

Teltház lesz a szombati Ez az a nap!-on

Minden jegy elkelt a szombati debreceni Ez az a nap!-ra, így teltház előtt kerül sor a Nagyerdei Stadionban a dicsőítésre, az imádságra és a...

Ez volt az a nap a Krisztus korabeli Pula Arénában

Újabb álom valósult meg azzal, hogy a horvát tengerparton lévő Pula Arénában tarthattunk dicsőítő alkalmat, ahol a térség nemzetei felekezeti határok nélkül egységben járultak Isten elé.

Csalárd szívek

Az ember szívének romlottságára nem az a megoldás, hogyha erősebben törekszik a jóra, vagy ha megpróbálja megváltoztatni a viselkedését.

Reményteljes jövő

A Jer 29,11 verse egykor a szétszóratásban élő nép számára jelentett reménységet a jövőjük tekintetében, a mai hívők számára pedig az eljövendő örök megváltásnak és annak a reményét hordozza, hogy egyszer majd Istennel élhetünk.

A teendők és a stressz

A kettő nem feltétlenül jár együtt, csak külön kell választanunk őket.

Elveszett juhnyáj

Büntetésül a nép állandó és következetes engedetlensége miatt Isten megengedte, hogy Babilon leigázza Júdát. De Istennek nem az volt a szándéka, hogy Babilon végleg uralkodóvá váljék népe fölött.

A száraz csontokkal teli völgy

Amikor nehezen hisszük el, hogy mire képes Isten, akkor az Ez 37,1–14 része segíthet nekünk abban, hogy ne feledjük, micsoda nagy dolgokat tett, és hogy számára semmi nem lehetetlen.

A bűnös és a bűntelen pap

Áron (Izráel főpapja) és Jézus (a nagy főpap) szolgálata néhány szempontból hasonló, mégis alapvetően más a kettő.

Bizalom az Úrban

Izráel népe azt az utasítást kapta, hogy foglaljon el egy olyan országot, amelyet már mások laknak. Ez kétségtelenül félelmetes feladat volt egy olyan nép számára, amely hosszú ideig a pusztában vándorolt.

Interjú a Crux együttessel

A felvidéki Crux együttes nem teljesen ismeretlen az Ez az a nap! látogatói számára, hiszen már többször tiszteletüket tették rendezvényeinken. A velük készült interjúnkból...

Pula és Madrid

Avagy hogyan került külföldre az Ez az a nap!

Telt ház előtt zajlott le a veszprémi Ez az a nap!

Nagyon izgalmas és felemelő élményben részesült az, aki április 15-én ellátogatott a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat kiemelt rendezvényére, az Ez az a nap!-ra. Az esemény a Veszprém Arénában került megrendezésre, amely teljesen megtelt Istent szerető emberekkel, hogy együtt ünnepeljük az Úr nevét.

A törvény célja

Isten törvénye azért igaz, mert Isten lényéből fakad, aki mindennek a Teremtője. Ki tudhatná a legjobban, hogy miként jó élni, ha nem az, aki az egész életet kitalálta és megteremtette?

Kegyelme örökkévaló

A zsoltárírók az egész könyvben végig újra és újra megerősítik az Isten szerető kegyelméről szóló igazságot, a 118. zsoltárnak pedig kifejezetten az ismételgetés az eszköze.

Hallgasd lejátszási listáinkat Spotify-on!