Nincs más út

A megtérés és a hit útja sokaknak érthetetlen. Miért nem inkább arra kell törekedni még elszántabban, hogy jobban engedelmeskedjünk Istennek, hogy a világi mércéhez képest jobb életet éljünk, és ne kövessünk el komolyabb bűnt?

Isten bölcs fia

Egyetlen emberben sincsen elegendő bölcsesség ahhoz, hogy világot teremtsen, vagy uralkodjék a szelek fölött, tehát nem fér hozzá az igazi bölcsességhez.

Mi az élet értelme?

Senki nem találhat beteljesedést ebben a törött és múló életben. Jézus viszont fölemel bennünket, halandó embereket, akiknek az élete csak pára, és fölkínálja nekünk a vele való örök életet.

Kiosztották az idei Dove-díjakat

Átadták az éves GMA Dove-díjakat a Tennessee állambeli Nashville-ben, teltházas közönség előtt. A legjobb dal a Goodness of God (Éneklem a Te jóságodat) lett.

Pat Barrett: Better Hands

Patt Barrett "Better Hands" című dala arról szól, hogy teljesen bízzunk Istenben és hagyjuk gondjainkat az Ő kezében.

Az idő

A Prédikátor könyvének 3. fejezete azzal az állítással kezdődik, hogy mindennek megvan a rendelt ideje. Ha másban nem is, de abban egészen biztos volt Salamon, hogy Isten mindennek a feltétlen ura.

Egy hűséges Isten ismételt ígéretei

Mindazok, akik Krisztusban vannak, akik Isten kegyelméből újjászülettek, Ábrahám gyermekei és Isten Jézusban beteljesített ígéreteinek a várományosai.

Jézus és a halál utáni élet

Salamon ugyanúgy zárja a Prédikátor könyvét, ahogyan kezdte: „Felette nagy hiábavalóság – mondja a prédikátor –, minden hiábavalóság!” De ehhez hozzáad egy nagyon fontos megjegyzést a könyv végén.

Az élet igazságtalan

Nem mindig a leggyorsabb nyeri a versenyt; nem mindig a legnagyobb hős nyeri meg a csatát; a bölcsesség, az értelem és a tudás nem mindig vezet gazdagsághoz, tekintélyhez és népszerűséghez.

Az érzelmek

Minden kapcsolatnak megvannak a maga hullámhegyei és -völgyei; ezalól az Énekek énekében szereplő két szerelmes sem kivétel.

A menyegző

Az Énekek éneke 3. fejezete a szerelmesek menyegzőjét írja le.

Beteljesedett próféciák

Isten fölhasználta Ézsaiást arra, hogy közölje a szavait, de azt is előre megmondta, hogy sokan nem fognak megtérni, hanem egyre jobban belekeményednek hitetlenségükbe.

A világ világossága és a nap

Isten Fiának kellett elszenvednie a sötétséget helyettük, hogy vele mehessenek az ő világosságának birodalmába.

A hívők áldásai és feladatai

A hívő állapota gyökeres változáson ment keresztül – régiből új lett, a halál és a vakság helyén élet és világosság fakadt.

A békesség reménye

Ézsaiás bátorította a népet, hogy ne adják föl a reményt, Isten békessége el fog érkezni, de majd csak akkor, amikor megjelenik a Messiás. A ma élő hívők is ebben a reménységben élhetnek.

Elszakítottság

Ádám és Éva bűne óta Isten népe nem lehet Isten jelenlétében, el van szakítva tőle.

Egy ág Isai törzséből

Ézsaiás az ág és a gyökér hasonlatát alkalmazta, hogy kifejezze: az Eljövendő az élet és az áldás forrása lesz, aki elveszi az engedetlenség átkát, és az igazságosságot megvalósítva állít helyre mindent.

Öröm

A mai hívők ugyanazzal az örömmel és reménységgel énekelhetnek, amellyel Izráel népe tette a lombsátrak ünnepén, mert Jézus a szabadulás forrása.

Három áldás

Isten népe megszámlálhatatlanul sokféle áldásban részesült Istentől.

A nyitott ajtó

Jézus nem csupán egy e világi palota kulcsait tartja a kezében, hanem Isten országának a kulcsait.

Bemutatjuk Elle Limebear​t

Elle Limebear dicsőítésvezető, dalszerző és művész. Férjével, Tommal és gyermekeikkel együtt az angliai Brightonban élnek. Saját zenét 2018 óta ad ki, és olyan dalokat is írt, amelyek nemzetközi listákon szerepeltek. Elle ideje nagy részét utazással tölti, hogy a különböző gyülekezetekben szolgáljon, és teljes szívéből vágyik arra, hogy lássa, ahogy az emberek Krisztusban találják meg a szabadságot.

Ígéretek

Isten egy nagy ünnepi lakomát készít népének, még ha ők éheznek és szenvednek is ebben az életben. Ezek az ígéretek olyan biztosak, mint Isten örökkévalósága. Isten mindig megtartja ígéreteit.

Nagy az ő hűsége

Bár a Jeremiás siralmai nehézségekről és viszontagságokról szól, a központi versek mégis az Úr nagy szeretetéről tanúskodnak.

Gyógyító erő

Hit által bizonyosak lehetünk afelől, hogy Jézus képes megtenni azt, amit megígért. Hit által bízhatunk abban, hogy mindent, ami régi és törött, Jézus helyreállít és megújít.

Nem érdemes Istent gúnyolni

Ezékiáshoz hasonlóan mi is hajlamosak vagyunk e világi szövetségesekben és fegyverekben bízni, de – ahogyan később Pál írja – mi ebben a küzdelemben nem úgy harcolunk, ahogyan a világ.

25 éves a Sabbathsong Klezmer Band

A klezmer zenét játszó Sabbathsong együttes 25 éves évfordulóját ünnepli és készül szeptember 7-i jubileumi koncertjére. A zenekar vezetőjét, Masa Tamást kérdeztük ennek apropójából.

Ítélet és megváltás

Az emberiség oly elvakult, és oly mélyen megromlott a bűn miatt, hogy mindenkinek szüksége van arra, hogy Isten Lelke ébressze rá még arra is, hogy milyen elveszett.

Kánaán földje

Nem lesz többé háború, betegség, se semmi, ami elronthatná Isten világát. Mivel örök békesség lesz, nem lesz több gyász, megosztottság és szenvedés.

A személyes ima 8 kulcsa

Sokszor úgy tekintünk az imádságra, mint egy eszköz arra, hogy megszerezzünk magunknak dolgokat; a Biblia elképzelése szerint azonban az imádság célja, hogy megismerjük magát Istent.

Jézus: Isten ígérete

Az a tény, hogy Isten hűséges az ígéreteihez, Isten népének a reménysége. Ugyanis ő nemcsak eddig teljesítette be mindazt, amit előzőleg mondott, hanem továbbra is véghez viszi terveit.