A Példabeszédek könyvének az elején egy bevezetést találunk, amely bemutatja a könyv célját. A bölcs király bölcsességre akarja vezetni Izráel népét, és leszögezi, hogy a bölcsesség az Úr félelmével kezdődik (Péld 1,7). Így tehát a bölcsesség több mint tudás: lelki alapállás.

Izráel népének az volt a problémája, hogy nemcsak ők nem voltak bölcsek, hanem ráadásul a királyaik is ostobák voltak. Salamon sokszor óvta fiait attól, hogy erkölcstelen nők hálójába kerüljenek, de magát Salamont mégis idegen nők csábították el (1Kir 11,1–13). Salamon próbálta bölcsességre nevelni fiát, ám ő ostobasága miatt mégis kettészakította az országot, mert inkább hallgatott a korosztályabeli ifjakra, mint az idős és bölcs tanácsadókra (12,1–20). Izráel királyainak az alkalmatlansága miatt egyre erősebbé vált a remény, hogy egyszer eljön majd egy valóban bölcs király.

Azután Ézsaiás leírta, hogy milyen lesz az a Messiás, aki megtestesíti a Példabeszédek bevezetésében vázolt bölcsességet. A Péld 1,1–7 gondolatainak a szellemében ezt írta a próféta: „Egy vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, és hajtás sarjad gyökereiből. Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és hatalom lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úr félelmében…” (Ézs 11,1–3)

Ez az ígéret Jézus Krisztusban teljesedett be. Övé lett Dávid trónja (Lk 1,32). Keresztelésekor a Szentlélek kenetét kapta (Mt 3,16). Maga Jézus pedig azt mondta: „Dél királynője feltámad majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és megítéli, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy hallhassa Salamon bölcsességét; és íme, nagyobb van itt Salamonnál.” (12,42) Jézus a Lélek által felkent Király, aki bölcsebb Salamonnál. Nemcsak tanítja a bölcsességet, hanem meg is éli, és követőit fölkészíti arra, hogy ők is képesek legyenek e bölcsesség szerint élni.

1Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának a példabeszédei. 2Ismerd meg a bölcsességet és az intést, értsd meg az értelmes mondásokat! 3Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet! 4Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást. 5Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer, 6és megérti a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és találós kérdéseit. 7Az ÚRnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg.

PÉLDABESZÉDEK 1,1–7