Van, aki görbe és rossz úton jár, míg mások egyenesen. Hogy ki milyen módon halad, azt elsősorban nem az ember tehetsége vagy képességei határozzák meg, hanem az, hogy kit választ társául. Azok, akik Istennel járnak, az igazság útján követik őt. Akik nem vele járnak, azok „e világnak megfelelően [járnak] a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik” (Ef 2,2).

A hívő embereket a Biblia úgy jellemzi, hogy ők Istennel járnak. Például a titokzatos alak, Énók „Istennel járt”, és aztán Isten közvetlenül magához vette élete végén (1Móz 5,22–24; Zsid 11,5). Nóé, aki megmenekülhetett az özönvíz pusztításától, „igaz, tökéletes férfiú volt kortársai között. Nóé Istennel járt.” (1Móz 6,9; Zsid 11,7) Ugyanígy Ábrahám is Istenben bízott, és vele járt, bár nem tudta, hogy hova vezeti őt (1Móz 12,1–3; Zsid 11,8). Amikor Jézus a földön járt, akkor a tanítványai szó szerint egy úton jártak vele, és követték őt az emberhalász szolgálatban (Mt 4,19). Isten, a jó Pásztor tudja, hogyan vezesse övéit füves legelőkre és csendes vizekhez (Zsolt 23,1–2). Gyermekei ismerik a hangját, és követik őt, mert tudják, hogy az élet útján vezeti őket (Jn 10,1–6).

Lehetetlen Istennel járni Jézus nélkül. A velünk született bűnös természet miatt mindannyian Isten bölcsességével ellentétesen élünk, és nem követjük vezetését. Jézus volt az egyetlen olyan ember, aki minden körülmények között tökéletesen követte Isten útját. Istennel járt – mindennap, a nap minden percében. Ezzel ő az igaz ember státusát érdemelte ki az Atya előtt, amit a bűnös ember soha nem érhetne el saját erejéből. Eme igaz mivoltát, igazságát kegyelemből odaajándékozza követőinek, akikre Isten ezért úgy tekint, mintha ők élték volna azt az igaz életet, amelyet Isten elvár (2Kor 5,17–21). A megigazulás ajándéka arra indítja, illetve mozgósítja Isten népét, hogy annak megfelelően éljenek, amire Isten elhívta őket, és hogy ő legyen állandó társuk az élet útján (Ef 4,1).

Aki feddhetetlenül él, biztonságban él, de aki görbe úton jár, arról kitudódik az.

PÉLDABESZÉDEK 10,9