Az emberi bölcsesség Isten szemében ostobaság. Salamon egy olyan igazságot mondott ki, amelyet a bűnös ember nagyon is jól ismer: “Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet.” (Péld 16,25) Ha ilyen hamis bölcsesség vezeti az embert, az szinte mindig pusztuláshoz és tragédiához vezet. A bűnös emberek nyomában, akik azt gondolják, hogy tudják, hogyan kell élni, legtöbbször összetört álmok, megszegett ígéretek és kudarcok járnak, ha a saját elképzeléseik szerint élnek.

Ami igaz apróbb döntésekben, az igaz nagyobb léptékben is. Az az út, amelyet a legtöbben választanak, örök pusztulásba visz. Létezik egy széles út, amely az ember szemében jónak tűnik, ám az Istentől való örök elszakítottságra vezet. Jézus figyelmeztet rá, hogy nagyon sokan ezt az utat, a halál útját választják (Mt 7,13). Csak kevesen járnak a keskeny úton – az élet ösvényén –, de ők rátalálnak arra a boldogságra és üdvösségre, amelyet Isten kínál (7,14). Igazából Jézus az egyetlen, aki tökéletesen járt a keskeny úton, hűségesen engedelmeskedve Istennek minden tekintetben.

Ezáltal nemcsak hogy olyan példát mutatott a bűnös ember számára, amelyet követni lehet, hanem mindazoknak, akik benne hisznek, örök életet is ajándékoz. Ezért Jézus az üdvösség egyetlen lehetséges útja. Senki más nem járta végig a keskeny utat a bűnösök nevében. Senki nem érdemelte ki a megigazulást az Atyánál. Senki más nem képes fölkínálni a tökéletes igazságot ajándékba a bűnösöknek. Ezért mondta Péter: „Nincsen üdvösség senki másban, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” (ApCsel 4,12)

A megtérés és a hit útja sokaknak érthetetlen. Miért nem inkább arra kell törekedni még elszántabban, hogy jobban engedelmeskedjünk Istennek, hogy a világi mércéhez képest jobb életet éljünk, és ne kövessünk el komolyabb bűnt? Sokan megpróbálják ezt az utat járni, amely az ő szemükben „igaznak tűnik”, de végül rá kell ébredniük, hogy katasztrófához vezet. A bűnös ember ugyanis a legnagyobb igyekezete ellenére sem képes tökéletesen engedelmeskedni Istennek. Azoknak, aki ezt az utat választják, az utolsó napon – sajnos – ezeket a megdöbbentő szavakat kell majd hallaniuk az Atyától: „Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!” (Mt 7,23) Isten csak azoknak ad üdvösséget, akik fölismerik, hogy képtelenek a keskeny úton járni, de belekapaszkodnak abba, aki ezt megtette, és akik tudják, hogy „Krisztus Jézusban” ők is el tudják kerülni a halálba vezető utat, és megtalálhatják azt, amelyik az életre vezet (Róm 8,1; Gal 3,26–28).

Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet.

PÉLDABESZÉDEK 16,25