Aki ismerte „a törvényt és a prófétákat”, vagyis az Ószövetséget – ahogyan Mária is –, az nagyon hamar meglátta a profetikus összefüggéseket. Isten választotta ki Dávidot, a fiatal pásztorfiút sok fiútestvére közül, és tette Izráel uralkodójává. Isten megígérte, hogy naggyá teszi Dávid nevét. Ráadásul azt is megígérte, hogy halála után olyan utódot támaszt majd neki, aki örökre megerősíti országa trónját (2Sám 7,8–16).

A magasságos fia

Dávid élete során számtalan ellenséggel és összeesküvéssel került szembe; ilyenkor is dicséretet énekelt Istennek, amiért megoltalmazta őt, Isten felkentjét (Zsolt 2,1–12), és amiért megerősítette vérvonalát, amíg megmarad az ég (89,20–30). Dávid szerzett egy olyan dicsérő zsoltárt is, amelyből Jézus később idézett egy sort bírálói összezavarására: „Így szól az Úr az én uramhoz…” (110,1; Mt 22,44) Egy másik zsoltár megerősítette, hogy Isten visszavonhatatlan esküvéssel tett ígéretet Dávidnak trónja fennállására (Zsolt 132,11–12).

Ézsaiás próféta tovább jövendölt a Dávidnak tett isteni ígéret beteljesedéséről. Arról írt, hogy születik majd egy gyermek népének; „fiú adatik nekünk”, és az uralom az ő vállán lesz (Ézs 9,6–7). Ézsaiás megerősítette azt is, hogy vessző sarjad Isainak, Dávid apjának a törzsökéről, és a gyökereiből kinövő hajtás (Jézus) gyümölcsöt fog teremni.

Idővel világossá vált Isten terve: Fián, Jézuson keresztül fogja betölteni ezt az ígéretet. Amikor az angyal megjelent Máriának, Isten nyilvánosságra hozta a legfrissebb információt az ígérete megtartására irányuló tervéről. A Mária méhében fejlődő gyermek, aki Mária szüzessége ellenére, a Szentlélek által fogant, Isten Fia, aki örökké fog uralkodni (Lk 1,31–33). Az angyal azzal tetézte a döbbenetes kijelentést, hogy emlékeztette rá Máriát: Isten egyetlen szava sem hiúsul meg soha.

A szövevényes történet arról, hogy Isten kezdeti ígérete ilyen mértékben megvalósult Jézus első eljövetelekor, erősíti abbeli bizonyosságunkat, hogy Isten többi ígérete is beteljesül majd, amikor Jézus visszajön, és később, az egész örökkévalóságban is.