A Zsoltárok könyvében nagyon sok különböző istendicséretet találunk. A 149. zsoltár emlékezteti azokat, akik Istent dicsőítik énekkel, hogy folytassák a magasztalást, mert Isten gyönyörködik benne. Az ember életének a legfőbb célja, hogy Teremtőjét dicsérje – a Zsoltárok könyve éppen ezért született. A zsoltárok megmutatják, hogy miért és miként dicsérjük Istent. A 149. zsoltárban a szerző megáll egy pillanatra, hogy tudatosítsa az éneklőkben, miért is dicsőítik Istent. Isten népe azért énekel, mert „kedveli népét az Úr” (149,4). Fontos, hogy ne feledjük: a hívőknek nemcsak azért kell dicséretet énekelniük, mert Isten megérdemli, hanem azért is, mert élvezi.

Ez a zsoltár arra hívja Isten népét, hogy a lehető legszebben dicsőítse Istent. Az istendicséret nem lehet gépies, megszokott ismételgetés, amely során oda sem figyelünk arra, hogy mit is jelentenek a szavak, amelyeket mondunk, hanem nagy örömmel és szívből jövő átéléssel kell részt venni benne. A zsoltáros arra biztatja az embereket, hogy „új éneket” énekeljenek, dicsérjék Isten nevét tánccal, és hogy „ujjongjanak fekhelyükön” (149,1.3.5). Megvan az oka annak, hogy miért a Zsoltárok könyvében van a legtöbb fejezet: azért, mert Isten dicsőítésének olyan sokféle módja van!

Amikor a hívők ráébrednek arra, hogy mit tett Isten értük Fia, Jézus által, természetes, hogy örömmel és dicsőítéssel felelnek rá. Fontos, hogy ebbe a dicsőítésbe a lehető legtöbbet adjuk bele, amire csak képesek vagyunk. Nagyobb a jelentősége a lelkületnek, mint a konkrét szavaknak. Ezt próbálja elmondani a zsoltáros is itt. Továbbra is dicsőítsük Istent úgy, ahogy eddig, de legyen új ének és újféle tánc is! Isten a lehető legkiválóbb dicsőítést érdemli.

1Dicsérjétek az URat! Énekeljetek az ÚRnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében! 2Örüljön alkotójának Izráel, Sion lakói örvendezzenek királyuknak! 3Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dobokkal, hárfakísérettel! 4Mert gyönyörködik népében az ÚR, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. 5Vigadnak a hívek e dicsőségben, ujjonganak pihenőhelyükön. 6Szájuk Istent magasztalja, kezükben kétélű kard van. 7Bosszút állnak a népeken, megfenyítik a nemzeteket. 8Láncra verik királyaikat, vasbilincsbe előkelőiket. 9Így hajtják végre rajtuk az ítéletet, amely meg van írva. Dicső dolog lesz ez az ÚR minden hívének. Dicsérjétek az URat!

ZSOLTÁROK 149,1–9