Ézsaiás Isten népének az örök reménységét írja le az Ézs 9,2–7-ben. Ez a prófécia ismét egyértelműen Jézusra mutat. Ő teljesítette be Ézsaiás szavait (Lk 1,32–33). Személyében egy új, örökké uralkodó Király érkezett, aki új országot épít, és végül megvalósítja Isten örök országát és uralmát (Jel 21,5–7). „Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége…” (Ézs 9,7) Az e világi birodalmakat pénz, háború és elnyomás révén építik. Isten királyságát igazság és békesség jellemzi (Jn 14,27), méghozzá örökkévaló békesség az Isten által újjáteremtett mennyen és földön.

Isten népe mindig is vágyódott erre a békességre. Bár az ígéret földjére is úgy tekintettek, hogy ott Isten gondoskodását élhetik át, és háborútól mentesen, békében élhetnek, ez mégsem valósult meg. Izráel folytonos lázadása és bálványimádó gyakorlata miatt nem következhetett el a békesség azon állapota, amelyről Isten megígérte, hogy megtapasztalhatják, ha engedelmesek lesznek iránta (5Móz 6,3).

Ézsaiás bátorította a népet, hogy ne adják föl a reményt, Isten békessége el fog érkezni, de majd csak akkor, amikor megjelenik a Messiás. A ma élő hívők is ebben a reménységben élhetnek. Bár ez a világ romlott, tele van viszállyal és bűnnel, Ézsaiás előrevetíti azt a napot, amikor a békesség beborítja az egész világot, és minden szenvedés véget ér (Ézs 9,7; Jel 21,4). Jézus reményt adott a hívőknek azzal, hogy legyőzte ezt a világot, és megerősítette, hogy elhozza az újat és jobbat (Jn 16,33).

A hívők ebbe a reménységbe kapaszkodnak, és reménységük alapja a hit. Jézus eljött a földre, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket, akik eltávolodtak tőle (Lk 19,10). Azért jött, hogy utat nyisson az embereknek az ő királyságába, és övék lehessen az általa kínált békesség. A hívők békére lelhetnek Istennél, tudva, hogy bűneik meg vannak bocsátva, és Isten jelenlétében tudhatják magukat most és örökké. Békességet jelent számukra továbbá az is, hogy tudják: egy nap eljön majd az a világ, amelyben maga Isten uralkodik, ahol nem lesz erőszak, és minden képzeletet fölülmúló békesség tölt be mindent.