A dicsőítők és Isten

A dicsőítők és Isten

A dicsőítésnél kiemelten fontos, hogy az személyes legyen, Istennek illetve Jézusnak szóljon, ők legyenek a középpontban. Kimeríthetetlen téma a velük való kapcsolat, most csak néhány gyakorlati szempontot fogalmazunk meg Istennel kapcsolatban.

Az Úr napja

Az Úr napja

Malakiás próféta könyve az Ószövetséget némiképp rejtélyes üzenettel zárja.

Isten igazsága - Rómaiakhoz írt levél

Isten igazsága

Pál a rómaiakhoz írt levél első fejezeteiben kifejti, hogy mindenki bűnös, akármilyen erkölcsösnek tartja is magát, vagy akármilyen kapcsolat fűzi őt Isten dolgaihoz.

Krisztus “én vagyok” kijelentései

János evangéliumának a meghatározó sajátossága Jézus hét „én vagyok” kijelentése. Ezek a kinyilatkoztatások arról szólnak, hogy Jézus az a megígért Messiás, a Felkent, akire Izráel évszázadok óta várt.

Az újjászületés

Krisztus követői újjászületnek – nem valamiféle földi ország polgáraiként, hanem mint keresztények, akik megszülettek Krisztussal, és beleszülettek az ő országába.

Isten igéje

Isten a teremtés kezdetétől fogva kijelentett szaván keresztül ismertette meg magát az emberekkel.

Legyőzhetetlenül

Az emberek romlott világban élnek, így nagyon is jól ismerik a vereséget.

A feltámadás ereje

A hívő legvégső reménye a feltámadás – amikor Isten megteszi velünk és az egész teremtéssel azt, amit Jézussal tett húsvétkor.

A vigasztaló

A tanítványok, mint sok hívő a történelem során, nem értették, mit ígért Jézus; kétségkívül jobban szerették volna, ha Jézus marad ott velük.

Keresztre feszítés

Keresztre feszítés

Jézus, aki teljes mértékben ártatlan volt minden bűn és törvényszegés tekintetében, a világ legborzalmasabb és legszégyenteljesebb büntetését szenvedte el.

Az élet reménysége

A János evangéliumában szereplő csodák közül az egyik legdrámaibb az, amikor Jézus feltámasztja Lázárt.

Jézus és a szegények

Jézus szavai és tettei által isteni egyensúlyt mutatott be – odafigyelt azokra, akik testi szükségektől szenvedtek, ám sosem feledkezett meg a lelki szükségletek elsőbbségéről.

Aki erősebb

Amikor Keresztelő János prédikálni kezdett a pusztában, özönlöttek hozzá az emberek. Bemerítette azokat, akik megvallották bűneiket, a kegyes vallási vezetőket pedig megdorgálta elbizakodottságukért (Mt 3,7–10).

Jézus és a pokol

Jézus többet tanított a pokolról, mint a mennyről. A szegény Lázárról szóló példázatával feledhetetlen képet tárt elénk a jelenlegi és az eljövendő életről.

A dicsőítők és a dicsőség

A dicsőítők és a dicsőség

Aki a nyilvánosság előtt vezet dicsőítést, az kényes helyzetben van. Szerepelnie kell, de nem az övé a főszerep. Egy szimbolikus oltárt állít, és ami ott történik, annak az illata csak felfelé szállhat.

A tizenkét apostol

Jézus azt a stratégiát választotta a világ elérésére és befolyásolására, hogy emberekkel foglalkozott, aztán megbízta őket, hogy legyenek a követei.

Ószövetségi próféciák beteljesülése

Ószövetségi próféciák beteljesülése

A Jézus megfeszítéséhez vezető események közvetlenül párhuzamba állíthatók azzal, amit az Ószövetség prófétált a Messiásról mint szenvedő szolgáról. De nemcsak Jézus töltötte be az ószövetségi próféciákat, hanem mások is körülötte.

Kinek tartotok engem

Kinek tartotok engem?

Jézus először arra kérte tanítványait, mondják el neki, mások kinek tartják, aztán azt is, hogy ők kinek tartják.

Jézus és példázatai

Jézus és példázatai

Jézus gyakran tanította a sokaságot és követőit példázatok – erkölcsi vagy lelki igazságot szemléltető történetek – útján.

A 2020-as rendezvényre megvásárolt jegyek érvényesek július 23-án!