Jeremiás könyvében végig világosan látszik, hogy a nép elhagyta Istent, és nagyon eltávolodott tőle. Bűnük ellenére azonban Isten megígérte, hogy mellettük marad. Csak annyit kért, hogy kiáltsanak hozzá, és kérjék a segítségét. Isten fogságba küldte népét, de egyértelműen ígéretet tett arra, hogy egy nap majd hazatérhetnek.

A 33. fejezet Isten ama csodálatos áldásainak a felsorolását tartalmazza, amelyekkel Isten elhalmozza népét, kifejezve, hogy hűtlenségük ellenére még mindig azt szeretné, ha visszatérnének hozzá. Isten csak annyit kért, hogy imádkozzanak hozzá, és kérjék az ő bölcsességét, vezetését. A Mt 7,7 versében Jézus azt mondja: „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.” Sokan félreértik ezt a verset, és azt gondolják, hogy Isten mindent megad a hívőknek, amit csak kérnek. De ez így nem igaz. Ha valakivel előfordult már, hogy új autóért imádkozott, de reggel mégis csak a régit találta a ház előtt, az tudja, hogy Isten nem valamiféle mennyei automata. Nem minden imádságra mond igent. Viszont azoknak, akik hittel imádkoznak, és szívből keresik őt, megadja azt, amit ő maga akar adni nekik. Hála Istennek, mindaz, amit ő ad népének, sokkal jobb, mint amit mi magunktól kérnénk tőle.

Nehéz és próbákkal teli időkben Isten azt akarja, hogy népe hozzá forduljon, és ő segíthessen nekik. A Jer 33,3 verse azt mondja, hogy ha népe hívja őt, akkor Isten olyan „nagy” és „megfoghatatlan” dolgokat mond neki, amelyeket az ember nem tud. Ugyanez igaz azokra a mai hívőkre, akiknek iránymutatásra vagy más segítségre van szükségük. Isten Igéjén, Fián és a Szentlélek munkáján keresztül válaszol népe legmélyebb kérdéseire minden körülmények között.

Kiálts hozzám, és én válaszolok, hatalmas és rejtett dolgokat jelentek ki neked, melyekről még nem tudsz!

JEREMIÁS 33,3