Hova menjek továbbtanulni? Milyen szakmát válasszak? Ki legyen a házastársam? Milyen munkát vállaljak? Hol éljek? Milyen gyülekezetbe járjak? Hogyan neveljem a gyerekeimet? Mikor menjek nyugdíjba? Gyakran (és tévesen) sok ilyen döntést a saját megérzéseink vagy logikus következtetéseink alapján hozunk meg. Menj hozzá ahhoz a személyhez, aki boldoggá tesz. Menj abba az iskolába, amelyet helyesnek érzel. Fogadd el azt a munkát, amelyik a legjobban fizet. Élj olyan helyen, ami a legkényelmesebb vagy a legjobb befektetés. Járj abba az egyházba, amelyik a legmodernebb szolgálatokat kínálja. Menj nyugdíjba a lehető leghamarabb.

Istennek van akarata az egész világra és mindannyiunk számára külön-külön is. Mindannyian szeretnénk megismerni Isten akaratát. Talán arra vágyunk, hogy aktív szerepet játsszunk az ő küldetésében. Talán félünk attól, hogy elrontjuk az életünket. Az igazság az: mindenkinek, aki azt állítja, hogy követi Istent vagy kapcsolatban áll vele, meg kell értenie Isten akaratának megismerésének titkát.

Mindannyiunknak szabad akaratunk van a döntések meghozatalára, és mégis Isten úgy dönt, hogy konkrétan mindegyikünkhöz szól, és vezet minket a terveiben, ha hajlandóak vagyunk hallgatni rá és követni őt. Isten akarata az áldás, az elhívás, a bizalom, az engedelmesség és a kaland gyönyörű keverékét foglalja magában mindenki számára, aki hisz abban, amit Isten mond magáról és rólunk.

Íme öt kérdés, amely segít megérteni Isten akaratát az életedre vonatkozóan, és azt meg is tenni.

1. Mi Isten akarata mindenki számára?

Jézus a Máté 22:37-40-ben két egyszerű paranccsal magyarázta el tanítványainak Isten akaratát: szeressétek Istent és szeressétek az embereket. Ez Isten akarata. Jézus halála előtt fogalmazta meg ezeket a kijelentéseket: “Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat” (János 14:15). Isten akarata az, hogy engedelmeskedjünk az ő szavának; az engedelmességgel az ő akaratában maradunk. A János 15-ben Jézus azt mondja, hogy ha benne maradunk, ő is bennünk marad, életünk gyümölcsözővé és termékennyé válik (János 15:5). Isten arra hív minket, hogy az ő kegyelme (Galata 1:6) és szabadsága (Galata 5:13) alatt éljünk, azáltal, hogy először őt szeretjük, és utána az embertársainkat is.

Isten akarata megadja nekünk a szabadságot, hogy olyan döntéseket hozzunk, amelyek összhangban vannak Isten kinyilvánított igazságával. Hozzá kell-e menned egy hitetlenhez? Nem, mert Isten már megtiltotta (2Korinthus 6:14). Viszonyt kellene folytatnod és elhagynod a házastársadat? Nem, mert Isten már elmagyarázta, hogy a szexnek kizárólag a házasságban van a helye (2Mózes 20:14). Pletykálnod kellene valakiről? Nem, mert Isten már kijelentette, hogy a pletyka bűn (2Korinthus 12:20). Az olyan körülmények, mint a kényelem, a szerelem, az árulás vagy az anyagi nehézségek soha nem határozhatják meg az álláspontunkat semmilyen bűnnel kapcsolatban, mert Isten már világosan kimondta, hogy mi a bűn, és Isten nem változtatja meg a véleményét ezzel kapcsolatban (Zsidók 13:8).

Isten akarata mindig is az volt, hogy vele kapcsolatban éljünk. Isten azért teremtette a földet és a rajta élő embereket, hogy tükrözzék az ő dicsőségét. A bűn megszakítja ezt a célt, Jézus halála azonban újra lehetővé tette az Istennel való kapcsolatot. Azért élünk, hogy őt dicsőítsük. Ezért minden bűn akadályozza ezt a célt, és kisiklatja Isten által tervezett életünk pályáját.

Pál így magyarázza Isten akaratát: “Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róma 12:1-2).

2. Mi Isten akarata számodra konkrétan?

Lehet, hogy tisztában vagy azzal, hogy Isten akarata az, hogy keresztényhez menj feleségül, járj közösségbe, és tanítsd a gyerekeidet róla, de lehet, hogy ennél pontosabb kérdéseid is vannak. Ki a “megfelelő” személy számodra? Melyik gyülekezet a “megfelelő” számodra? Milyen iskoláztatás a legjobb számodra?

Íme a jó hír: ha először Istent keresed, akkor a döntéseid a “helyes” döntések lesznek. Minden Istent követő döntés olyan út, amely közelebb visz Istenhez. Amit Isten mindennél jobban akar.

Amint egyénileg elfogadjuk Krisztust és követjük őt, Isten egy hatalmas ajándékot ad nekünk: a Szentlelket (Lukács 11:13). A Szentlélek közbenjár, meggyőz, irányít, ösztönöz, értelmez, vigasztal, vezet és megerősíti a döntéseket. Amikor a Szentírást olvassuk és imádkozunk, elkezdjük felismerni, milyen érzés a Szentlélek késztetése. Fel fogjuk ismerni a hangját. Bölcsességünk lesz ahhoz, hogy szabadságunkat ennek megfelelően használjuk.

Pál elmagyarázza a keresztényeknek, hogy azért van szabadságunk Krisztust követni, mert Isten bennünk él és irányít minket. A Krisztusban való szabadság  soha nem tagadja a bűnt, hanem lehetővé teszi a hívők számára, hogy a Szentlélek sugallata szerint hozzanak döntéseket. Isten különböző emberekhez különböző módon szólhat ugyanarról a dologról. Ahelyett, hogy megítélnénk másokat a szabadságuk miatt, a kegyelem azt diktálja, hogy ragaszkodjunk ahhoz, amire a Szentlélek egyénileg vezet bennünket, hogy tegyük vagy ne tegyük.

3. Hogyan befolyásolja a szabad akaratunkat az Isten akaratának való engedelmességet?

A szabad akarat kifejezés Krisztusban soha nem kell, hogy szorongást okozzon nekünk. A depresszió, a döntésképtelenség, az aggodalom, az önutálat és a félelem az ördög, nem pedig az Úr tulajdonságai. Ha szorongást tapasztalsz egy döntéshozatal miatt, vagy nem bízol Isten sugallatában, menj az Úrhoz imádságban, és valld meg neki ezt. Kérd a Szentlelket, hogy vigasztaljon meg, és tegye világossá az Ő akaratát. Beszélj a negatív érzéseidről. A Lélek ereje megadja neked a képességet, hogy legyőzd a csüggedést és a csalárd gondolatokat, amelyeket az ellenség rád zúdít.

Ha szabad akarattal választunk társat, karriert vagy lehetőséget, az még nem garantálja, hogy az életünk problémamentes lesz. Egy bukott világban élünk, amelyet az ördög irányít, aki ott kószál, és megpróbál felemészteni minket (1Péter 5:7). Nehéz és nemkívánatos dolgok fognak történni veled, ha Isten akarata szerint élsz. De minden tapasztalat, akár megpróbáltatásnak, akár áldásnak érzed, egy lehetőség arra, hogy Istent dicsőítsd az életeddel.

A problémák – vagy akár a hibák is – Isten kegyelmét mutatják. Nem kell nyomást gyakorolnunk magunkra, hogy a “helyes” döntést hozzuk meg, amikor két, Krisztust tisztelő lehetőség közül kell választanunk; Isten megadja nekünk a választás szabadságát, és elkísér bennünket, amikor előre haladunk. Csak akkor kerülünk bajba, ha nem imádkozunk Isten akaratáért, vagy nem vagyunk hajlandók megvárni, hogy szóljon hozzánk.

4. Honnan tudjuk megmondani, hogy mi Isten akarata?

Amikor az imádatban és engedelmességben élünk, akkor folyamatosan meg fogjuk élni Isten vezetését. Bölcs tanácsot fogunk adni. Kreatívak leszünk a feladatainkban. Isten a megfelelő pillanatban szavakat ad emberekhez és helyzetekhez. Nem kell majd megértenünk mindent, amit teszünk – csak tudni fogjuk, hogy meg kell tennünk. Az életünk természetfeletti kedvességet, kegyelmet, bölcsességet és kreativitást fog ölteni. Ez Isten bennünk. Nem önmagunk.

Az 1Királyok 19:11-13-ban Isten szelíd hangon szól Illéshez. A 2Mózes 33:11-ben: “Az ÚR pedig színről színre beszélt Mózessel, ahogy az egyik ember beszél a másikkal”. Ábrahám alkudozik Istennel Szodoma és Gomorra miatt. Gedeon vitatkozik Istennel a hadsereg vezetésére kapott megbízatásáról. Ezékiás panaszkodik Istennek a betegsége igazságtalansága miatt. Az egész Szentírás során hétköznapi emberek őszintén és nyíltan beszélnek Istenhez, és Isten válaszol nekik. Sőt, Istent meghatják népe imái. És kiigazítja a népére vonatkozó utasításait “az ő kedvéért” (2Királyok 20:1-6). Amikor az ő akaratát keressük, akkor nyíltan beszélhetünk vele, és így meghallhatjuk hangját.

Isten megerősítéssel, szeretettel és türelemmel beszél. Az ördög vádol, elítél és lekicsinyít. Bármikor, amikor elkezded magadat ostorozni egy gondolat miatt, az ördög a csüggedés és a pusztulás felé lök téged. Isten megváltó. Ő hamuból fejdíszt készít (Ézsaiás 61:3). Életre kelti a halottakat. A rossz döntéseid egyáltalán nem borítják ki őt; ezek egy újabb lehetőséget jelentenek számára, hogy bebizonyítsa neked a szeretetét.

5. Mi van, ha Isten akaratának látszólag nincs értelme?

Isten akaratának soha nincs értelme a világ logikája szerint. A Mózesről, Józsuéről, Gedeonról, Sámuelről, Dávidról, Salamonról, Eszterről, Illésről, Elizeusról és Jónásról szóló történeteknek logikailag nincs értelme. Vicces gyerekmeséknek tűnnek, csakhogy minden csodatörténetnek van témája és célja: megváltást és üdvösséget hoz Isten népe számára.

Jézus parancsainak, úgy mint, hogy szeressétek ellenségeiteket (Máté 5:43), fordítsátok oda a másik orcátokat (Máté 5:38) és haljatok meg önmagatoknak (Lukács 9:23), nincs értelme a világ szemében. Ha Isten logikus módszereket használna a világ megmentésére, miért hinné bárki is, hogy ő egy mindenható Isten? Miért lenne egyáltalán szükségünk egy istenre?

Isten szereti a hétköznapi embereket arra használni, hogy rendkívüli dolgokat érjenek el, mert a folyamat során ezek az emberek és mások is kapcsolatba kerülnek vele.

Szóval… Hogyan hozzunk döntéseket?

Olvassuk a Szentírást és imádkozzunk (Jakab 1:5). Legyünk engedelmesek és hűségesek. Ha eleget olvasod és engedelmeskedsz Isten szavainak, akkor felismered a szavait, amikor hallod őket, és megismered az akaratát, mert Isten a Biblia 66 különböző könyvében kijelentette azt. Közölte azt 40 különböző írón keresztül, akik 1500 év alatt írtak különböző kultúrákból és nemzetekből. 

Isten üzenete következetes: azt akarja, hogy szeresd és szolgáld őt. Minden olyan döntés, amely lehetővé teszi ezt anélkül, hogy veszélyeztetné az Igének való engedelmességet, jó döntés. Természetesen imádkozz érte. De amikor a szíved először Istent keresi (Máté 6:32), akkor a szíved Isten akaratát fogja keresni, és bátorságod lesz azt megtenni.

Forrás: Crosswalk