Jézus mintaként adott imájában azért könyörgött, hogy Isten országa valósuljon meg „amint a mennyben, úgy a földön is” (Mt 6,10). Miközben ezért imádkozott, tisztában volt azzal, hogy milyen hatást gyakorolt a bűn a földre, és rámutatott Isten jóval nagyobb terveire országával kapcsolatban. Amikor a Miatyánkot imádkozzuk, várakozás van bennünk Isten országára, ahol újjá lesz a teremtett világ, és teljesen megszűnik a bűn minden hatása. Micsoda nap lesz!

Csodák: A helyreállított teremtés előrevetítői

A Mk 5. fejezete három olyan embert mutat be, akin nagyon mély nyomot hagyott a fizikai világ tökéletlensége és a spirituális világ szörnyűségei. Az első egy „tisztátalan lélektől” gyötört ember volt. Ez a lélek arra késztette ezt a férfit, hogy mindenféle pusztító dolgot műveljen másokkal és saját magával. A társadalom kivetette; száműzöttként a sírok között élt, mert a városában senki sem tudta kezelni megszállottságát. A Szentírás azt mondja, azzal próbálta kezelni fájdalmát, hogy kiáltozott, és kövekkel vagdosta magát (Mk 5,5). Az ilyen viselkedés nagyon távol áll attól a békétől és virágzó élettől, amelyet Isten szánt az embereknek, ezért Jézus közel jött ehhez a férfihoz, és megmentette őt. Helyreállította a megszállott ember megbomlott elméjét (5,15). Ezzel a tettével Jézus rámutatott, hogyan lesznek majd a dolgok Isten országában, amikor egy napon minden helyreáll.

Ezután Jézus egy beteg asszonnyal találkozott, majd egy halott kislányt keresett fel. Mindkét esetben belépett az érintett személy világába, és helyreállította az életét. A halál és a betegség nem tartozik hozzá Isten országához, ezért ennek az eljövendő királyságnak a jeleként Jézus mindkettőjüket meggyógyította.

A Jézus csodáiról szóló beszámolók arra késztetik a hívőket, hogy három irányba tekintsenek. Először is visszanéznek Istennek a teremtéssel kapcsolatos eredeti szándékára. Másodszor saját magukba tekintenek, hogy elgondolkozzanak azon, mennyire áthatja a bűn az egész világot, és Istenhez kiáltsanak szabadulásért. Végül pedig e csodák bepillantást engednek számunkra Isten országának a teljességébe, így előretekintve örömmel várhatjuk a teremtett világ teljes helyreállítását.