John Newton rabszolgakereskedő hajója 1725. május 10-én óriási viharba került. Felkiáltott Istenhez, hogy könyörüljön rajtuk. Az imádság meghallgatásra talált, megmenekültek. Newton később lelkész lett, és jó baráti kapcsolat alakult ki közte és a kor két legnagyobb hatású prédikátora, Whitefield és Wesley között. Egy költővel minden istentiszteletre új éneket írtak, melyet idővel ki is adtak. A közel 350 éneket tartalmazó kottáskönyvből Newton egymaga 280-at írt.

Ezek egyike volt az Amazing Grace, melyről nem is sejthette, hogy ekkora pályát fog befutni. Az emblematikus szerzemény dallama vagy egy amerikai népdalé volt, vagy a rabszolgák egyik énekéből kerülhetett át. Newton tevékenységének fontos részévé vált az is, hogy segítette Wilberforce küzdelmét a rabszolgaság eltörléséért.

A dal Chris Tomlin előadásában. A klipben részletek láthatók a 2006-os Amazing Grace című filmből, mely William Wilberforce életéről szól

A dal körbejárta, és járja ma is a világot. Neves előadók tucatjait ihlette meg, Elvis Presley-től Aretha Franklinig, és sok filmben is elhangzott. Ezt énekelték a berlini fal leomlásakor, vagy Indonéziában, amikor volt bandatagokat végeztek ki. Ők időközben a börtönben megtértek, és ezt (valamint a 10,000 Reasont – Lelkem áldd az Urat!) énekelve mentek át az örök hazába.

Minden országnak megvannak a saját, különleges énekei. Ritka az, hogy egy dallamot mindenhol ismernek, kedvelnek és énekelnek. Az Amazing Grace ilyen, és viszi magával az evangélium üzenetét: a kegyelem mentett meg, vak voltam, s most látok, az Úr jót ígért nekem, jósága hazavezet, és Ő örökre megmarad nekem.

Amazing Grace kotta
Az Amazing Grace sokaknak hoz új reményt

“Akkoriban nem hittem, és csak a nagynéném kedvéért mentem el a gyülekezetbe. Egyszer az alkalom után az egyik vezető megkérdezte, hogy szeretném-e Krisztust befogadni. Eléggé laza hangulatban voltam, és igent mondtam. Egy kisebb szobába mentünk, és ott volt az ifjúsági lelkész a gitárjával. Azt javasolta, hogy mielőtt imádkoznánk, énekeljük el az Amazing Grace-t. Egy énekeskönyvből követtem a szöveget. Elkezdtük énekelni, és amikor a második versszakban azt énekeltük, “milyen csodálatos, hogy a kegyelem megjelent”, akkor leborultam a padlóra, és csak sírtam és sírtam, és minden könnyes lett körülöttem. Ez egy természetfeletti találkozás volt. Utána hazamentem, és tudtam, hogy nem imádom tovább a bálványaimat, mert most már csak egy uram van, s az Jézus.

– részlet egy bizonyságtételből

Az majd az örökkévalóságban derül ki, hogy hány lélek jutott közelebb Istenhez ennek az éneknek a hallgatása által. Egy ének, mely erősít, vígasztal és evangelizál is egyszerre. Ez tényleg az énekeknek az éneke.