“Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.”

Jeremiás 29:11

Lássuk be, ez egy izgalmas ígéret. Egy ilyen ígéret azonban az embereket keresésben hagyja. Nagyon sokan hallják az ígéretet, és aztán elkezdik keresni a választ arra a kérdésre, hogy valójában mit akar Isten, mit tegyünk az életünkkel? Hiszik, hogy Istennek van terve, ami meg is van, csak nem tudják, hogyan jöjjenek rá, hogy mi az. Bár nincs egyszerű és könnyű válasz erre a kérdésre, hogy mit akar Isten konkrétan a te életeddel kezdeni, mégis van válasz. Nézzünk négy dolgot, amit érdemes megfontolni, és ami segíthet meglátni, hogy Isten mit vár el tőled személyesen.

1. Kezd azzal, amit már tudsz

Néhány ember, miközben arra törekszik, hogy elérje azt a dolgot, amit Isten szeretne, hogy tegyen az életében (nevezzük ezt rejtett dolognak), figyelmen kívül hagyja azokat a dolgokat, amelyeket Isten már megmondott nekünk, hogy tegyünk (nevezzük ezt kinyilatkoztatott dolognak). Vannak olyan dolgok, amelyekre Isten az Igében utasított minket, és amelyek megtételére érdemes először összpontosítanunk. Ezek nem rejtett dolgok, hanem világosan kinyilatkoztatva vannak számunkra a Bibliában. Ha ezekre összpontosítunk először, akkor a megfelelő alapot tudjuk lerakni. Ez segíteni fog abban, hogy belevágjunk abba a konkrét dologba, amit Isten szeretne, hogy megtegyünk. Íme néhány dolog, amiről minden kétséget kizáróan állíthatjuk, hogy Isten azt akarja, hogy megtegyük, és amit már most elkezdhetünk.

  • Osszuk meg az evangéliumot – “Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében”. – Máté 28:19
  • Éljünk szentül – “hanem – mivel ő, a Szent hívott el titeket – ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, mert meg van írva: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok.”” – 1Péter 1:15-16
  • Imádkozzunk – “Szüntelenül imádkozzatok,” – 1Thesszalonika 5:17
  • Világítsunk – “Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” – Máté 5:14-16
  • Szeressük ellenségeinket – “Hallottátok, hogy megmondatott: „Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.” Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket.” – Máté 5:43-44

Soha nem fogunk eljutni azokhoz a dolgokhoz, amiket Isten szeretne, ha elhanyagoljuk ezeket a szükséges alapvető tevékenységeket az életünkben. Ha nem tesszük meg azt, amiről tudjuk, hogy Isten azt akarja, hogy megtegyük, miért adna nekünk még több tennivalót? A Biblia emlékeztet minket arra, hogy ha hűségesek vagyunk a kis dolgokban, akkor sok dolog fog ránk bízatni. Ne várd, hogy Isten megmutassa neked a következő (rejtett) lépést, amíg nem kezded el megtenni azokat, amelyeket már megmutatott neked.

2. Kövesd az adottságaidat

“Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon”

Róma 12:6

Isten minden egyes emberbe, aki valaha is megszületett, bizonyos ajándékokat és képességeket helyezett. Ez rád is vonatkozik. A Római levél arra emlékeztet minket, hogy mindenki képes valamit jól csinálni. Ez azért fontos, mert az ajándékod, az a dolog, amit jól csinálsz, ahhoz kötődik, amit Isten igazán akar az életedben. Isten azért tette beléd az ajándékot, hogy azt az életeddel kapcsolatos célja és terve megvalósítására használd. Ha követed az ajándékodat, akkor az egy olyan vezérfonallá válik, amely segíthet felfedezni, hogy mi ez a terv az életeddel.

3. Kövesd a lehetőségeket

Könnyen lehet, hogy az ajándékod kapcsolódhat a számodra felkínált lehetőségekhez. Tegyük fel, hogy nagyon jól tudsz gitározni. Az a vágyad, hogy a gyülekezetben játszhass. Egyik vasárnap bejelentik, hogy gitárosokat keresnek, és nyilvánvalóan felcsillan a szemed, mert erre vártál régóta. De aztán azzal fejezik az üzenetet, hogy gitárosokat keresünk, akik a hároméveseknek játszanak a gyermekalkalmon. Elszorul a szíved, mert szeretnél játszani a gyülekezetnek, de igazából a nagy istentiszteleten szeretnél, nem a kisgyerekeknek. Mégis elképzelhető, hogy ez a lehetőség az a nyitott ajtó, amit Isten ad neked, hogy használja az ajándékodat, és elvezessen abba, amit Ő szeretne, hogy csinálj.

Olyan gyakran lemaradunk arról, amit Isten igazán szeretne, hogy tegyünk, mert nem úgy áll össze, vagy nem úgy csomagolva jön, ahogyan mi szeretnénk, hogy jöjjön. Kövesd a lehetőségeket, még akkor is, ha nem pontosan úgy néznek ki, ahogyan szeretnéd. Ez lehet az a dolog, amit Isten arra használ, hogy kinyilatkoztassa neked és felkészítsen arra, amit igazán szeretne, hogy az életeddel tegyél.

4. Figyelj a terheidre

Melyek azok a dolgok, amelyek igazán megterhelnek vagy foglalkoztatnak? Nehémiás hírt kapott arról, hogy Jeruzsálem falát lerombolták, és ez lesújtotta őt. Ez olyan teherré vált számára, hogy érzelmileg is megviselte. Ez arra késztette, hogy tenni akarjon érte valamit, amit Isten egyébként is nagyon akart tőle. Mi az, ami igazán megterhel téged, vagy ami annyira hatással van rád, hogy úgy érzed, tenni akarsz érte valamit? Ez egy olyan dolog jele lehet, amit Isten igazán szeretne, hogy tegyél az életeddel. Ugyanakkor figyelj arra, hogy óvatosan járj el, és ne keverd össze a felháborodásodat a teherrel. A felháborodás azt akarja, hogy bosszút állj. A teher arra késztet, hogy a jobbra való változásra törekedj. A tehernek olyan erősnek kell lennie benned, hogy arra késztessen, hogy imádkozz és Istent keresd.

Ez a négy dolog jó kiindulópont lehet azon az úton, amelyen felfedezed, hogy Isten mit szeretne, hogy tegyél. Még egy utolsó dolog. Ne úgy gondolj erre, mint egy célpontra, hanem úgy, mint egy utazásra. Maradj hűséges Istenhez, és Ő rendezi a lépteidet, és elvezet téged azokba a dolgokba, amiket Ő akar, hogy megtegyél.

Forrás: Crosswalk