Isten speciális módon van jelen az övéinek az életében. Péternek csak az árnyékát szerették volna, hogy a betegekre essen, Elizeus sírjának oldalába odatemettek egy halottat, és megelevenedett. Egy ébredési evangélista kiszállt a kocsijából, semmi különlegest nem csinált, amikor épp meglátta valaki az ablakon át, és elkezdett sírni. A 90-es évek végén működött egy Preludium elnevezésű keresztény zenebolt, és többen elmondták, hogy amikor benn voltak, akkor különlegesen mély békességet éreztek.

Sokféle magyarázattal lehet találkozni, ám ami közös bennük, hogy Isten valamiképpen érezteti ott és annál a személynél magát. Hasonló eset játszódott le pár éve egy amerikai tehetségkutató versenyen. Michael Ketterer énekelte James Bay Us című számát.

Mint a legnagyobb művészek, Bay is ráérzett arra, hogy az élet bántásaira kell, hogy legyen megoldás. Ő, az egymás mellé állást fogalmazta meg. Ilyen mondatok vannak a szövegben: Is there a secret, is there a code, can we make it better? (Van egy titok, van egy kód, hogy jobbá tehessük a dolgainkat?) majd: That even in the dark we will find a way out (Még a sötétségben is fogunk találni megoldást).

Tudjuk, hogy a világ sötétjébe megérkezett Jézus, a kereszt a titok és a feltámadás a kód – és Ketterer is tudta ezt. A zsűri részéről a mindig fegyelmezett, hűvös Simon Conwell is alig tudta visszatartani a sírását. Nem tudhatta, hogy Isten emberét hallgatja – de valamit megérzett ebből.

Michael nagyon érzi a Szentlélek jelenlétét, és amikor dicsőítést vezet, remekül együttműködik vele. Lássuk ennek egy szépséges példáját a Spirit Lead Us-t:

Szép, férfias hang, érzékenység és beleérzés – jó nézni és hallgatni.

Van, amikor a jótetteink beszélnek helyettünk, van, amikor a szelíd szavaink, van, amikor a kimondott igazság. Néha azonban egy természetfeletti nyilvánul meg, és ezt nem mi generáljuk. Isten az ő jótetszése szerint hozhat létre ilyet. Ettől (is) szép és változatos a hitünk, a sokféleségétől, mint ahogy a teremtett világ is változatos. Sok más mellett ez az, ami annyira vonzóvá teszi számomra a Teremtőt: a változatossága, a kreativitása, és az az elegancia, mely csak rá jellemző.