A mások szolgálata a tanítványi élet alapja. Gyakran azonban úgy tekintünk erre, mint egy “muszáj” dologra az életünkben. Ennek eredményeként a szolgálatunkból hiányzik az öröm. Lehet, hogy szemléletváltásra van szükségünk. A kérdés az, hogy hogyan? Mi lenne, ha ahelyett, hogy úgy tekintenénk mások szolgálatára, mint egy “muszáj”-ra, inkább Jézus meghívásának tekintenénk? A nagyszerű hír a következő: Az Ő meghívásával együtt jár egy ígéret is. Ez az öröm ígérete.

Mit mond a Biblia a mások szolgálatáról?

Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok!”

Máté 23:11

Az utolsó vacsora alatt Jézus felállt az asztaltól, és megmosta a tanítványok poros, piszkos lábát (János 13:5). Ezután arra figyelmeztetett, hogy tanítványainak követniük kell az Ő példáját, és szolgálniuk kell egymást. Megígérte, hogy azok, akik másoknak szolgálnak, áldottak lesznek (János 13:15-17). Egy másik alkalommal azt mondta, hogy még ő maga, az Isten Fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy másoknak szolgáljon (Márk 10:45). Jézus nagy jelentőséget tulajdonított annak, hogy követői mások javára éljenek.

A Szentírás az isteni kölcsönösség törvényét tanítja. Ahogy elülteted a szeretetteljes szolgálat és a nagylelkűség magvait, a bőség termését fogod learatni. Ahogy a föld csak azt aratja le, amit elültettél, úgy a másokkal való kapcsolataidban is azt fogod aratni, amit elvetsz. A Példabeszédek bölcs írója így fogalmazott: “aki mást felüdít, maga is felüdül.” (Példabeszédek 11:25). Amikor az életedet másokba fekteted, szolgálva és szeretve őket, mint Jézus, te magad is szeretve leszel. Tehát, a mások szolgálatának folyamatában hogyan növelheted az örömödet?

3 módja annak, hogy növeld az örömödet, miközben másokat szolgálsz

1. Építsd kapcsolataidat

Mint Isten képmására teremtett emberek, arra vagyunk alkotva, hogy kapcsolatot teremtsünk másokkal (1Mózes 1:26). Az öröm növelésének egyik legnagyobb módja az, ha építjük a kapcsolatainkat. Amikor kapcsolatban vagyunk másokkal, akkor ismerjük szükségleteiket és vágyaikat. Amikor azzal szolgáljuk őket, hogy kielégítjük ezt a szükségletet, akkor nemcsak ők, hanem mi is jobban kötődünk hozzájuk. Amikor másokat szolgálunk, emlékeztetjük magunkat arra, hogy egy nagyobb közösség részei vagyunk, és ez növeli az örömérzetünket.

2. Szolgálj a személyiséged egyediségéből fakadóan

Pál apostol az Efézus 2:10-ben emlékeztet bennünket arra, hogy mindannyian egyediek vagyunk, akiket Isten teremtett, és arra tervezett, hogy jó cselekedeteket hajtsunk végre. Vannak ajándékaid és erősségeid, amelyeket Isten szándéka szerint használhatsz, amikor másoknak szolgálsz. Ne próbálj meg valaki más lenni. Szolgálj az erősségeidből és szenvedélyeidből. A szolgálat egyik fajtája sem jobb a másiknál. A kulcs ahhoz, hogy örömöt találjunk mások szolgálatában, az, hogy a saját, egyedi adottságaink keverékéből szolgáljuk őket.

3. Vedd figyelembe a határaidat

A neheztelés akkor kúszik be, amikor inkább kimerültségből szolgálsz, mint a szíved túláradásából. Ahelyett, hogy szeretetből szolgálnánk, kísértésbe esünk, hogy bűntudatból tegyük. Az emberek nagyszerű szándékkal indulnak el. Szeretettel kezdik, de mivel nem ismerik a saját határaikat, addig szolgálnak, amíg ki nem merülnek és meg nem csömörlenek. Ez a fajta mások szolgálata rabszolgasággá válik, és nem az, amit Jézus akart.

Még Jézusnak is el kellett fogadnia a határait, amikor a földön járt. A Márk 1:35-39-ben találunk egy érdekes történetet, amely azt mutatja be, hogy Jézus elfogadta a korlátait. Jézus az előző napot rengeteg munkával töltötte. Tanított a zsinagógában, sokakat meggyógyított, és démonokat űzött ki. Másnap reggel korán felkelt, hogy egyedül tölthessen időt az Atyával. Amikor a tanítványok rátaláltak, felkiáltottak: “Mindenki téged keres!” (Márk 1:37). Mintha bosszankodtak volna, hogy Jézus időt szakított arra, hogy egyedül legyen az Atyával. De ő nyugodtan válaszol: “Menjünk máshová” (Márk 1:38). Nem engedett a tanítványok nyomásának. Tiszteletben tartotta a korlátait, és nem gyógyított meg mindenkit. Ezzel azt a nagyszerű példát adta nekünk, hogy elfogadjuk a határainkat. Kérd meg a Szentlelket, hogy mutassa meg neked a saját határaidat. Szolgálj kipihent és megújult szívből.

Kérd Istent, hogy növelje az örömödet 

Amikor úgy érzed, hogy az örömöd elszállt, kérd Istent, hogy töltsön el téged megújult erővel. Amikor arra gondolsz, hogy nagylelkűséget mutass, kérd a Szentlelket, hogy töltsön el téged örömmel, miközben mások szükségleteiről gondoskodsz. Ahogy hűségesen kérsz és továbbra is szolgálsz, Isten válaszolni fog az imáidra. Jézus azt mondta: “Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.” (Máté 7:7).

Forrás: Crosswalk