Ennek az elhívásnak az alapját Józsué Isten Igéjének való alázatos engedelmessége adja. Isten, a Teremtő tudja, hogy milyen az igazi élet, és hogy az ember miként tapasztalhatja meg azt a maga teljességében (Jn 10,10). A törvény Isten kegyelmes ajándéka, amely arra szolgál, hogy Isten általa az ő útjára tanítsa népét. Nem az volt a célja, hogy olyan erkölcsi elvárásokat adjon, amelyek teljesítésével az ember kiérdemelheti Isten szeretetét, hanem hogy irányt mutasson azoknak, akik már megtapasztalták Isten megváltó kegyelmét. A törvény révén Isten megmutatta, hogy gyermekei miként szerethetik őt és egymást. Ez a törvény nem valami gonosz istenség önkényes parancsainak a gyűjteménye, hanem Isten bölcsessége – emberi nyelven megfogalmazva. Ez az életre és örömre vezető út; ez az, amire Isten teremtett bennünket.

A Biblia mindvégig így mutatja be Isten törvényét. Például a leghosszabb zsoltárban, a 119.- ben azt írja a szerző, hogy szereti a törvényt, az az ő kincse és gyönyörűsége, amelyre vágyik. A remény, a békesség és az öröm forrása, útmutatás az ember számára. A 19. zsoltár írója azt mondja, hogy a törvény fölüdíti a lelket, bölccsé teszi az együgyűt, megvidámítja a szívet, és megvilágosítja a szemet (19,8–9). A törvény az irgalmas Isten gyönyörű ajándéka.

Jézus ugyancsak a törvény mellett tanúskodott, amikor azt mondta, hogy nem azért jött, hogy eltörölje (Mt 5,17). Sőt inkább kihangsúlyozta a törvény fontosságát, amikor segítségével elmagyarázta, hogy milyen is az ő kegyelmére adott válaszként megélt élet. Jézus a Mt 5–7. fejezetében található, remekbe szabott Hegyi beszédében a szabályok felszínes betartása helyett az engedelmesség egy jóval magasabb mércéjét állította az emberek elé. Például nemcsak magát a gyilkosságot ítélte el, hanem a hátterében meghúzódó motivációt is leleplezte. Vagy rámutatott, hogy nem a házasságtörés az igazi probléma, hanem az a vágy, amely az emberi szívet uralja. Jézus módszeresen felvázolta, hogy milyen is az a szívbeli változás, amelyre a törvény épít. Megmutatta, hogy a törvény nem holmi idejétmúlt dolog, hanem ma is Isten népének a vezérfonala és irányadó mércéje. A hívőknek megvan az a reményük, hogy mivel Krisztus tökéletesen eleget tett értük, megfizette az ő törvénnyel szembeni engedetlenségük árát, és mivel Isten Lelke lakik bennük, most már van erejük arra, hogy olyan életet éljenek, amilyet Isten szánt nekik.

“Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom.”

JÓZSUÉ 1,6