Sok hívőnek az a képe van Istenről, amit évekkel korábban kapott, amilyennek az énekek, az akkori prédikációk beállították. Ez aztán megakadályozza őket abban, hogy meglássák a valódi Istent, hogy ki is Ő. A „kis isten” egy hamis bálvány, akinek alacsonyak az elvárásai, jóváhagy mindent, elég csak jónak lenned, és mindenki a mennybe jut, mert ő jó és kedves. Ezt a hamis képet el kell távolítanunk a gondolkodásunkból.

Az igazi Isten nagyobb és csodálatosabb mindennél, mint amit el tudnánk gondolni. Meg tud lepni bennünket, hogy mekkora ereje van, s hogy miként von be a terveibe. A valódi Isten nem elégszik meg a Róla szóló hitelveinkkel, ő személyes kapcsolatra vágyik, amelyben megismerhetjük őt. Nem vagyok tanítás-ellenes, mert azok segítenek, hogy ismeretet és tudást szerezzünk Istenről, és a szellemi természetű dolgokról. Ugyanakkor a hitünknek szüksége van arra, hogy a nagybetűs ISTENT ismerje meg, aki Örökkévaló. Az Ézsaiás 66,2 tudatja, hogy a Menny a trónusa, a Föld pedig a zsámolya, és mindent ő hozott létre. Ha ekkora a trón, mekkora lehet az egész épület?

Mi nem egy vallással találkoztunk, hanem Istennel. Neki nem a tanácsunk, az ötleteink kellenek, hanem azt szeretné, ha felfedeznénk valódi személyiségét. Sokkal fenségesebb, mint elképzelnénk, és vágyik a figyelmünkre, hogy megnyissuk az értelmünket, és egyre többet felfogjunk belőle. Ha Jézus személyét tanulmányozzuk, is, hogy mit tanított, miket tett, s hogy ki volt ő maga, akkor sokat megértünk Istenből is. A Zsidó levél 1,2.3-ból megtudjuk, hogy Jézus volt a teremtés központi alakja, most pedig ő működteti az univerzumot. Ez a mindenható, mindenhol jelenlévő Isten lett a mi Megváltónk. Maga a Teremtő fizette ki a tartozásainkat. Amikor imádkozunk, akkor a teremtett világ Uralkodója előtt öntjük ki a szívünket, a Királynak, aki meghalt értünk.

Kéréseinket a mindenség Ura hallja, aki bármit meg tud változtatni. „Benne élünk, mozgunk és vagyunk (Apcs. 17,28), így mindenhol ott van, nem kell egy épületbe menni, hogy találkozzunk vele, bárhol megszólítható és elérhető – most is. Körbevesz, benned él, ott jár előtted és ott van mögötted is. Ő minden erő, bölcsesség és szeretet forrása. Ha valakiért imádkozunk, egyből alakítja az illetőnek az életét. Nincs olyan bukásunk, amire ne lenne érvényes a Megváltás, sem betegség, mit meg ne tudna gyógyítani vagy depresszió, melyből ne emelhetne ki. „Enyém az erdő minden vadja, a csorda az ezer hegyeken. Ismerek minden madarat a hegyen, és minden, ami mozog, itt van a gondolataimban” (Zsolt 50,10.11). Minden teremtmény az övé. Nem kell mennie sehova, ha megváltoztatja a gondolatait. akkor megváltozik azzal együtt a világ is.

A mi Istenünk tud mindent, és bármit megtehet. Szereti, ha győz a jó, és meggyógyulnak az emberek. Örül, ha meg tudunk bocsátani, ha helyreállnak a házasságok a kapcsolatok, Ha lehetetlennek tűnő helyzetben vagy, tudd, hogy Isten már ismeri a megoldást, a kivezető utat. Nyugodjunk le, mert a körülményeink csak lehetőséget adnak arra, hogy megdicsőüljön. Ne csapjon be a gonosz, aki valóságos, ám hazudik. Minél nagyobbnak tartjuk a problémáinkat, annál inkább ránk nehezednek azok. Inkább Őt tartsuk egyre nagyobbnak! Ne is beszéljünk sokat a gondokról, mert azzal csak felerősítjük azokat. Kevesebb beszéd, több dicsőítés.

Az Úrra koncentrálj, tanulj meg figyelni a szavára. Előbb tőle kell hallanod, s utána beszélni róla. Minél inkább meglátjuk, hogy Isten kicsoda, annál kevésbé fogunk félni, mert az aggódás helyébe a bizalom lép. Éppen ezért nem kell a saját életünk felől agyalnunk állandóan, a sajátunk helyett az Ő képességeivel kell tisztában lennünk. Bízzunk a Mindenhatóban és az Ő ígéreteiben. Avasd be a dolgaidba, és aztán figyeld, mit mond neked. Mintha besétálnál a jelenlétébe. Ekkor a lelked megnyugszik az aggódástól, és Isten lakhelyére jutsz.

Hagyjuk ott a „kicsi istent”, és rendeljük alá magunkat a hatalmas ÉN VAGYOK felfrissítő akaratának.

Ministries of Frances Frangipane
www.frangipane.org