A Zsoltárokban azt olvassuk, amiket (főleg) Dávid átélt. Örült, félt, ujjongott, csalódott volt, könyörgött, bizakodott, volt nagyon fenn, és nagyon lenn, megjárt nagy magasságokat és mélységeket egyaránt.

Gretchen Keskeys életútja is ilyen. Egyszer látott egy műsort a tévében, amely szenvedélybetegek életét mutatta be. Nagyon megérintette a bemutatott életek kilátástalansága, és ezt imádkozta Jézushoz: “Bárcsak ismernének téged.” Ma már sokat tud tenni azért, hogy ez az imádság valóra váljon. Meg tudja érteni a bajba jutott életeket, mert volt olyan idő, amíg 5 órába telt, míg annyira össze tudta magát szedni, hogy egyáltalán kilépjen a házból.

Gretchen Keskeys
Gretchen Keskeys

Dicsőítést vezet, konferenciákon beszél, és sokszor jár be egy kaliforniai női börtönbe is. Dalaiban benne vannak a bibliai igazságok, illetve megfogalmazza az élet mély traumáit is. Hallgatóinak reményt, gyógyulást és szabadulást ad át, és ezek hatására gyakran lát hallgatóinál radikális változást.

“Kemény bűnözőket láttam, akiknek tele volt a szíve gyűlölettel, és aztán olyanok lettek, mint a szelíd bárányok. Ezt egyedül Jézus tudja véghezvinni.”

Gretchennek – túlsúlyosként – nagyon alacsony volt az önértékelése, de mindenáron meg akart felelni bizonyos elvárásoknak, és ez olyan spirálba rántotta bele, ahol úgy gondolta, hogy méltatlan arra, hogy szeressék. Elkezdett inni, irreális dolgoktól rettegett, és végül abbahagyta a főiskolát, és hazaköltözött.

Édesanyja látta, hogy semmilyen terápia nem használ a lányának, mert nincs bennük erő, ami kimozdítaná őt a helyzetéből. Mivel ismerte a Bibliát, felolvasta neki azt az igét, amiben Jézus hívja azokat, akik megfáradtak (Máté 11,28-30). Gretchen ebben a pillanatban megértette, hogy Jézus tényleg tud segíteni, majd ezt a felismerését egy Billy Graham evangélizáción döntéssé is tette.

Megfogalmaz egy helyzetet, dallamot ír rá, majd elénekli – ez pedig bemegy a hallgatók lelkébe, és gyógyító hatással lesz rájuk. A börtönben levők is ártatlanok voltak egykor, de a sérülések és az a sok kosz, ami rájuk rakódott, eltorzította őket. Hiába tudják, mit kellene tenni, erőt csak Jézus tud adni a változáshoz. Gretchen nem ítélkezik, csak szereti őket, mert tudja, hogy az életünk elején bennünket ért erőszakosság, elutasítás és depresszió, mennyire hatással van későbbi döntéseinkre. Hiába a kemény, drog-torzította arc, a hideg tekintet, ő látja a börtönlakókban a valaha volt tisztaságot, és időnként csodaszerű, drámai átalakulásoknak lehet tanúja. Aztán ezek a szabaddá vált lelkek teljes szívükből dicsőítenek.

Forrás: Charisma Magazine

Gretchen Keskeys: Running on Pure Hope