Jézus öröktől fogva létezik. Mi egy pluralista társadalomban élünk, amelyben sokan hisznek valamiféle „istenben”. Éppen ezért valószínűleg nem sok ellenkezést vált ki, ha azt mondjuk, hogy „Isten teremtette a mennyet és a földet”. Ugyanakkor, hogyha megértjük, hogy Jézus teremtett mindent, nos, az egészen más megvilágításba helyezi a teljes Szentírást. A Kol 1,15–17 verse azt mondja, hogy Jézus „képe a láthatatlan Istennek, és minden teremtmény előtt született. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és őrá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn.” Pál azt írja, hogy minden Jézus által és számára teremtetett.

János hasonlót állít evangéliumának elején. Az Újszövetség görög nyelven íródott, javarészt görög–római olvasók számára. A görögök azt tartották, hogy létezik egy mindent egyesítő, az egész világot összetartó erő. Ezt az erőt ők logosznak nevezték. János evangéliuma megállapítja, hogy ez a logosz nem más, mint Jézus. A Jn 1,1–2 verse azt mondja: „Kezdetben volt az Ige [Logosz], és az Ige [Logosz] Istennél volt, és Isten volt az Ige [Logosz]. Ő kezdetben Istennél volt.” Isten Igéje – az a tényező, amelyet Isten mindennek a megteremtésére használt – Jézus Krisztus személyében testesült meg, és lakott a földön.

János és Pál megerősítik, hogy a teremtés eszköze Isten örök Igéje; ezt alkalmazta Isten arra, hogy a semmiből valamit hívjon létre. Ha megértjük, hogy Jézus teremtett és tart fenn mindent, az a Szentírás egész értelmezését meghatározza. Jézus nem Máté evangéliumában szerepel először. Az, hogy Isten Szentháromság, már a Szentírás elejétől kedve kiviláglik. Továbbá az ószövetségi történetek sok tekintetben segítenek megérteni Jézus személyét és művét. Időről időre azt látjuk, hogy Isten miként készíti elő a helyszínt arra, hogy a Fiú megérkezzen, és beteljesítse a bűn miatt halottak megmentésére vonatkozó örök tervét.

“Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.”

1MÓZES 1,1