A Mt 13. fejezetében Jézus talajról, konkolyról, mustármagról, kovászról, elrejtett kincsről, igazgyöngyről és halászhálóról szóló példázatokat mondott el. Példázatai számos témát és igazságot érintenek, és az Ézs 6,9–10 versének a messiási próféciáját is megerősítik: „Menj, és mondd meg e népnek: Hallván halljatok, és ne értsetek, s látván lássatok, de ne ismerjetek! Kövérítsd meg e nép szívét, dugd be a fülét, és kösd be a szemét: ne lásson szemével, ne halljon fülével, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon!”

Jézus és példázatai

Jézus példázatokban tanított Isten igazságáról azoknak, akik készek voltak meghallani, de azt is tudta, hogy vannak olyanok a hallgatóság soraiban, akik nem értik meg szavait, mert a szívük megkeményedett. Időnként a példázatokat eszközként használta arra, hogy kijelentse az igazságot a hűségeseknek, ugyanakkor elrejtse azok elől, akik szembeszegülnének vele, és szolgálata és küldetése megállítására törekednének.

A fejezet hét példázata közül hatot a menny királyságának a jellemzésére használt Jézus. Azok, akik elutasították tanítását, mert képtelenek voltak megérteni, beleértve a zsidó vallási vezetőket is, csupán még inkább megvakították magukat, így nem ismerték fel Isten országának a lelki természetét. Másfelől viszont azok, akiknek volt fülük a hallásra, nagy áldást nyertek abból, hogy megismerték és megértették Jézus igazságát – és ez azokra a hívőkre is vonatkozik, akik ma olvassák ezeket a történeteket.

Ami magukat a példázatokat illeti, érdemes megfigyelni, hogy még Jézus tanítványai is – akik otthagyták a munkájukat, vállalkozásukat és családjukat, hogy követhessék ezt a fantasztikus tanítót – félreértették némelyiket (Mt 13,36). Jézus alaposan és türelmesen magyarázott a tanítványoknak, akik szerettek volna többet tudni. Bölcsességet kértek, és Jézus megadta nekik (Jak 1,5), az eljövendő királyságra vonatkozó, árnyalt és többletjelentéssel teletűzdelt, tartalmas szóképekkel együtt.

A mai hívők számára ezek a példázatok és tanítások gazdag képet festenek a mennyek országának a jelenlegi és eljövendő létezési formájáról.