Csiszér Laci énekli a Nincs más Isten című dalt a 2015-ös Ez az a nap!-on

Milyenek voltak a benyomásaid a Roadshow-ról? Hogyan készültetek napról napra az újabb és újabb fellépésekre? Milyen lelki gondolat, üzenet volt bennetek?

Csapatunkkal minden napot közös elcsendesedéssel indítottunk. Összegyűltünk és az Úr elé jöttünk fokozatosan haladva az evangéliumban, s az éppen aktuális igerészből kiindulva imádkoztunk az adott napért. Ezenfelül elmondjuk együtt az alábbi igét:

„Az Úrnak Lelke van énrajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.”

Lukács 4,18

Az egész Roadshow-n ez az ige volt a szívünkön egy erős vágyként, hogy bárhova megyünk a dicsőítés és az imádás által cselekedjen Isten az emberek szívében. Ahol arra van szükség, ott jussanak bűnbánatra; ahol külső vagy belső elnyomások, megkötözöttségek vannak, ott Jézus nevében legyenek szabadulások. Továbbá úgy érzem, hogy nagyon fontos, hogy kapcsolataink megújuljanak. A főparancsolat az, hogy szeressük a mi Istenünket teljes szívünkből, lelkünkből, elménkből és erőnkből. A második pedig, hogy szeressük felebarátainkat, mint magunkat! Hiszem, hogy az Úr azon munkálkodik, hogy kapcsolataink helyreálljanak. Ezek a gondolatok mozogtak bennünk folyamatosan, s igyekeztünk ezeket az üzeneteket közvetíteni az emberek felé a turné során.

Sokan egy nagyon lelkes embernek ismernek, akinek folyamatosan ég az szíve az Úrért. Hogyan táplálod ezt a tüzet, hogy sose aludjon ki?

Ez elsősorban az Úr Isten kegyelme, amivel megpróbálok együttműködni. Pál apostol azt mondja, hogy

„Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan.”

1Kor 15,10

Igyekszem fogadni ezt a kegyelmet én is. A másik, hogy újra és újra megtanít az élet arra, hogy a nehéz helyzeteket – ami alól senki sem mentes – csak az Istenbe kapaszkodva lehet megélni.

Csiszér Laci a kecskeméti Roadshow-n

Mit jelent számodra a dicsőítés? Több mint zenélés Istennek?

Sokkal több. A dicsőítő életmód az, hogy a Szentlélek erejében arra vágyom és törekszem – s ami tőlem telhető, azt meg is teszem –, hogy az egész életem váljon egy dicsőítő áldozattá, egy dicsőítéssé, ahogy élek. Kezdve attól, ahogy viselkedem a feleségemmel: megpróbálom szeretni, hűséges maradni. Folytatva a gyermekeimmel való kapcsolatommal: úgy nevelni őket, ahogy egy Krisztusban újjászületett édesapának illik. Ide tartozik az is, hogy testvéreimmel őszinte légkörben legyünk együtt. Merjünk egyenesek lenni egymással, a kényesebb helyzetekben is, mert csak így van növekedés! Ezek a kincsek mind a dicsőítő élethez tartoznak. Naponta táplálkozzunk az Igével, tudatosítsuk magunkban, hogy ma is a Szentlélek temploma vagyok, s ennek megfelelően akarok viselkedni ezen a napon is. Az egész életmódommal Istent dicsőítő ember vagyok a nap 24 órájában, s az a rövid idő amíg a színpadon vagyok, akkor ezen a talapzaton állok.

A kezdetektől aktív részese vagy az Ez az a nap!-oknak, hogyan látod a mozgalmat belülről, szerepét a magyar egyházban? Mit vársz a stadionos dicsőítéstől?

A magyar embereknek fel kell fedezniük Istent, és azt, hogy Istenben lehet ünnepelni. Erről szól az egyik régi énekem is:

„Ünnepre hívtál össze, Jézus, szemléljük dicső arcodat, a mulandótól fordítsuk el szívünk, s az örökkévalóra tekintsünk.”

A Waymaker Csiszér László feldolgozásában

Az Ez az a nap!-nak ez a nagy szerepe, hogy megmutatja: igen, lehet Istent ünnepelni! Ahogy ősszel ott voltunk a Puskás Aréna nyitómeccsén az a vágy fogalmazódott meg bennem, hogy legalább ennyire, ilyen hangosan, ennyire szívből jövően kell majd őt dicsőítenünk 2021. július 24-én. Hangosan és meggyőződéssel telve. Számomra ez a legnagyobb dolog: ünnepelni Istent, szabadságban lenni vele, őszintének lenni előtte. S ennek az őszinteségnek része, hogy tudok Isten előtt zokogva ott lenni, de táncolva, kezeket kitárva is.

Mi a véleményed az Ez az a nap!-ok által képviselt felekezetköziségről? Hogyan látod az ökumenét, a különböző közösségek egységét?

Az egység egy állandó kihívás. Arra kell tekintenünk, hogy Jézus barátai vagyunk, s minden felekezet tagja ugyanúgy Jézus barátja, mint én. Ha valóban az ő barátai vagyunk, akkor nem lehetünk mi sem mások egymással, mint barátok. De dolgoznunk kell ezen, hogy tényleg azok lehessünk. Meg kell látnunk, hogy mi a személyes felelősségünk ezen a területen: miben kell változnom, vagy min kell túllépnem. Ne feledjük azonban azt sem, hogy barátok vagyunk attól még, ha bizonyos dolgokban másképp gondolkodunk. A házasságba is különbözőségeket hozunk magunkkal, de ettől még nem mondjuk, hogy akkor holnaptól nem vagy a feleségem. Folyamatosan dolgozni kell a barátságon, elfogadva a másik másságát, s nem felszólítva, hogy hagyja el a saját dolgait. Természetesen nem a bűnre gondolok, abban meg kell változni, de a bűn az minden felekezetben bűn. A küzdelmek és harcok is mindenütt ugyanazok, s egymásra támaszkodva kell ezeket megvívnunk, a bűnt közösen elutasítva munkálkodnunk barátságunkon.

Az Ez az a nap! 2020 Online vezérmondata az volt, hogy „Jézus az élet”. Mit jelent ez számodra?

Ha nincs Jézus, akkor halott vagyok. Ilyen nagyon egyszerű ez. Ha van Jézus, akkor van élet, ha nincs, akkor csak a halál van. Ahogy a tékozló fiú édesapja mondta: „a fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.” Lehet fizikailag élünk, de ha Jézus nincs bennünk, akkor halottak vagyunk. Számomra Jézus az, aki engem megfog, kivesz a halálból, s áttesz az életbe!

Csiszér László Ez az a nap! Roadshow Miskolc 2019
Az Ez az a nap! zenekar Csiszér Laci vezetésével Miskolcon