Kr. u. 325-ben a niceai zsinat úgy döntött, hogy a húsvétot megelőző 40 nap a böjt ideje lesz (a vasárnapokat nem számítva, ami azt jelenti, hogy a nagyböjt technikailag 46 napig tart). Egyes keresztény felekezetek ragaszkodtak ehhez a hagyományhoz, míg mások úgy döntöttek, hogy nem helyeznek olyan nagy hangsúlyt rá.

Én mindkét világban éltem már. Abban a liturgikus hitben, amelyben nevelkedtem, az ilyen tradíciókat kritikus fontosságúnak tartották. Később, tizenéves koromban azonban olyan gyülekezetekben fordultam meg, amelyek kerülték az ősi hagyományokat, és egyáltalán nem fordítottak figyelmet a böjt gyakorlatára. Mostanában próbálom megtalálni az egyensúlyt e két véglet között. Bár olyan közösség tagja vagyok, amely hivatalosan nem tartja meg a böjti időszakot, úgy döntöttem, hogy személyes hitéletem részévé teszem.

A BÖJT LÉNYEGE

A böjtölés meglehetősen rendszeres gyakorlat volt az ószövetségi időkben és az ősegyházban (1Sámuel 31:13, 2Mózes 34:28, Máté 4:1-2, ApCsel 13:3), de mára egyike lett azoknak a lelki tevékenységeknek, amelyeket sok keresztény hajlamos figyelmen kívül hagyni. A korai hívők a böjtöt arra használták, hogy gyászoljanak, felkészüljenek arra, hogy meghallják Isten hangját, hogy az intenzív imádság idején összpontosítsanak, és hogy bűnbánatban megalázkodjanak.

Egy ideális világban a böjtölés gyakorlata szükségtelen lenne. Fenntartanánk az áhítatra és a mindennapi lelki fejlődésre való összpontosításunkat anélkül, hogy szükségünk lenne arra, hogy időnként újrafókuszáljuk az életünket azáltal, hogy megtagadjuk magunktól az evés megszokott gyakorlatát. De ez a világ messze van az ideálistól, és mindannyiunknak van egy sor hibája.

Ezért olyan értékes és gazdag a nagyböjt időszaka. Lehetőséget ad arra, hogy újra Jézus felé irányítsuk figyelmünket egy olyan világban, amely oly sokféleképpen tereli el a gondolatainkat. A nagyböjt lehetőséget ad arra, hogy konkrét terveket készítsünk és cselekedeteink révén arra neveljük a szívünket, hogy növekedjen a Krisztus iránti szeretetben.

A BÖJT EGY EMLÉKEZTETŐ

Egyes hitbeli hagyományoknak konkrét ajánlásaik vannak arra vonatkozóan, hogy miről kell lemondani a nagyböjt idején: nincs hús, egyszerűbb ételek, teljes böjt az időszak bizonyos napjain stb. Én a saját személyes utamhoz igazítottam, hogy miről mondjak le. Az elmúlt két év mindegyikében lemondtam az elektronikus szórakozásról. Se játék, se Netflix, se tévé. Idén néhány nap táplálkozási böjtöt is beiktatok ezekben a hetekben.

A böjt nem arról szól, hogy megbüntessük magunkat. Nem azért mondtam le az elektronikáról és a sokáig alvásról, mert szörnyű ember vagyok, aki büntetést érdemel. Ez nem az önmagunk megkorbácsolásának modern változata, hogy vallásos áhítatunkat demonstráljuk. Hanem arról szól, hogy teret adunk az önvizsgálatnak és hitünk újrafókuszálásának egy olyan fogyasztói társadalomben, amely könyörtelenül keresi a figyelmünket.

Ha lemondasz a csokoládéról, az autóvezetésről vagy a szarkazmusról, mindenekelőtt ezt a döntést hozod: “Isten, te nagyobb vagy ezeknél a dolgoknál az életemben” – nem azért, hogy bizonyíts Neki, hanem inkább azért, hogy emlékeztesd magadat.

A BÖJTNEK ÖSZTÖNÖZNIE KELL A JÓ SZOKÁSOKAT

Jézus egy olyan történetet mesél el Máté evangéliumában, ami lényegében azt mutatja be, hogy amikor megszabadulsz a szeméttől az életedben, nem hagyhatsz helyette ürességet. Valamit be kell tenned abba az űrbe, különben nem fogsz semmi hasznot látni a folyamatból.

Amikor nagyböjt idején lemondok a szórakozásról, akkor az időt, amit általában az alkalmazásokra, videojátékokra és a Netflixre fordítok, inkább az olvasással töltöm. Ha lemondasz a csipkelődésről vagy a negativitásról, helyettesítsd azt bátorítással és elismerő szavakkal. Ha lemondasz az étkezésről, töltsd ezt az időt imádsággal vagy minőségi családi együttlétekkel. Ha lemondunk valamiről, az egy lehetőség arra, hogy valami jobbat, egészségesebbet, “bőségesebbet” tegyünk az életünkben.

A BÖJTNEK SEGÍTENIE KELL ABBAN, HOGY EGY CÉLRA ÖSSZPONTOSÍTSUNK

A böjtnek a fő célja, hogy valamilyen módon közelebb kerüljünk Jézushoz. Határozd meg, hogy mik a konkrét céljaid, és hogy ezek helyes elvárások-e. Szeretnél egy folyamatos szokást kialakítani, például imádkozni, lelki naplót írni vagy többet olvasni a Szentírást? Szeretnéd hallani, hogy mit mond neked Isten egy konkrét kérdéseddel kapcsolatban?

A böjt egy lehetőség arra, hogy nagyon tudatosan foglalkozzunk azzal, hogy Isten igazsága hogyan épül be és hogyan hat az életünkre. Isten valamilyen oknál fogva ránk bízta az Ő országát (lásd Lukács 12:32). Fontos, hogy ne hagyjuk ki teljesen ezt a csodálatos lehetőséget.

Forrás: Relevant/Thomas Christianson