Valahányszor hallod egy számát, vagy amikor beszél, mindig ott van egy jól érzékelhető izzás. Ami a szenvedések kohójában lett ilyenné. Tíz éves lehetett, amikor a helyi baptista gyülekezet összeszedte a környékbeli gyerekeket, és elvitte őket a tűzoltóság épületébe. A tűzoltóautót kitolták az épület elé, odabenn felállítottak egy kis emelvényt, székeket vittek elé, és a gyerekeknek ott hirdette valaki az evangéliumot.

Billy Ballenger
Billy Ballenger

Neki, mint kissrácnak, nagy élmény volt belülről látni a tűzoltó állomást, de az igazi nagy élmény a Jézussal való találkozás lett. Az igehirdető aztán a végén azt kérte, hogy aki szeretne bocsánatot kérni a bűneire, és befogadni a szívébe Jézust, az emelje fel a kezét. Billynek ekkor valóságos lett Isten és a Szentlélek. Felemelte a kezét, majd lopva körülnézett, hogy nézi-e valamelyik lány, és ekkor a prédikátor előre is hívta azokat, akik felemelték a kezüket. Na, ez nem ment neki, ehhez túlságosan gátlásos volt. Aztán, amikor szálltak fel a buszra, akkor odament az evangélistához, és jelezte, hogy kész megtenni, amit ő benn kért. Ott helyben imádkoztak, és a tízéves fiú átadta az életét Jézusnak.

Mindannyiunknak megvan a magunk története, hogy miként találkoztunk az Úrral. Fontosnak tartja, hogy ezt, mint életünk legfontosabb eseményét mindig tartsuk a szemünk előtt. Mert ott valakik vették a fáradtságot, és kitalálták, hogy a tűzoltóság épületében legyen gyerekeknek egy evangelizáció, és véghez is vitték. Legyen ez példa a számunkra, mert bárki tud találni egy termet, színpadot felállítani, és az adott helynek és közönségnek megfelelő módon, kreatívan hirdetni az örömhírt.

Billy biztat mindenkit, hogy ha voltak is kudarcai, ne adja fel, próbálja meg újra és újra, annak az elhívásnak a mentén, ami neki adatott. Mint mindenki, aki mélyről jön, nagyon hálás Isten irgalmasságáért. Sokszor nem is értékeljük eléggé azt a jóságot és könyörületességet, mellyel megkeresett és megmentett bennünket. Erről szól ez az éneke:

Mercy (Irgalom)

Mert mindnyájan követünk el hibákat, bűnöket, tévedéseket, ő pedig jóságosan mindig kész megbocsátani.

Mivel neki sem volt könnyű az élet, teljesen tud azonosulni azokkal, akik kínlódnak. Háromévesen fogadta örökbe egy házaspár, akik tízéves korában elváltak. Még szerencse, és felsőbb időzítés, hogy pont ekkor szegődött Jézus követőjének. Aztán annyit cikizték az iskolában, hogy elege lett, és bevadult. Drog, bulik, erőszak, de közben megismerte a feleségét, akinek prostituált volt az anyja, és kis korától az utca életét élte. 18 évesen összeházasodtak, született egy gyermekük, majd pár hónap múlva mindkettőjüket letartóztatták. Még szerencse, hogy a gyermeket az anyjának adták, aki a nevelőszülője lett.

A tárgyalásra várva, egy benzinkúton mondta a feleségének, hogy szüksége lenne egy állásra. Meghallotta ezt egy hívő férfi, és ott helyben alkalmazta őt. Aztán elítélték mindkettőjüket, de ez a férfi, a családja, és közösségének tagjai mindvégig látogatták, segítették, és azt mondták neki, hogy Isten össze szeretné rakni az életét. Neki pedig pont erre volt szüksége. Egyenesbe jöttek, és mindketten segítenek a bajba jutottaknak, a számkivetetteknek, a függőknek, a tönkremenés felé tartóknak. Billy hisz abban, hogy mindig van kitörési pont, és ezért soha nem szabad feladni azt, amit teszel. De nem elég csak várni, hogy ha az Úr akarja, akkor meglesz, hanem amivel megbíztak, annak a kibontakozásáért, megvalósulásáért imádkozni, tenni és küzdeni kell. Persze úgy, hogy figyelünk közben a Szentlékek jelzéseire is.

A következő dal Billy mentő szándékát fejezi ki.

Leaving the 99 (Otthagyni a 99-et)

Nehéz sors után megértő szív a bajba jutottak iránt, hálás szív a Megmentő felé, és egy aktív hozzállás, hogy ami neki potenciálisan elérhető, azt mind átvegye, hogy még hatékonyabban tudjon segíteni.

Az pedig Isten csodája, hogy egy valamikori sebzett, lázadó, drogos elitéltből mára egy aktív, szeretetttel teli, másokat mentő, hálás ember lett. Ez a Megváltás, ami már most látható. És a java még hátra van.

Forrás: CCM Magazine