Márk élénk, lenyűgöző és érzelmes leírást ad Jézus számos nagy cselekedetéről. Márk a szemtanúk – főként Péter, az egyik tanítvány – beszámolói alapján egy olyan ember tisztánlátásával és alaposságával ír, aki megismerte Jézus életének, halálának és feltámadásának az életet átformáló következményeit.

Márk evangéliuma

Márké a legrövidebb az evangéliumok közül. Pogány hívőknek íródott, különösen a Rómában élőknek, és arra törekedett rámutatni, hogy Jézus hatalma és csodái bizonyítják: ő a testben megjelent Isten. Jézus születését és megkeresztelkedését mindössze tizenhárom vers taglalja; Márk leginkább a Szentháromság második személyének a szolgálatára összpontosít.

Márk kiválogatott kulcsfontosságú epizódokat és találkozásokat Jézus szolgálatából, és sok esetben tematikusan rendezte el őket, hogy rámutasson: Jézus „Isten Fia” (Mk 1,1). Ezt a rangot igazolja, hogy Jézus lélegzetelállító hatalommal bír az egész teremtett világ fölött. Uralkodik a szél és a hullámok, a démonok birodalma, sőt még a betegség és a halál fölött is. Márk szerint ezek a csodák tagadhatatlanul bizonyítják, hogy Jézus az, akinek mondja magát, és mindenki feltétel nélküli hűséggel tartozik neki.

Márk felszólítja olvasóit, hogy hallják meg Isten Fiának a hívó szavát, és válaszoljanak rá. Mivel Jézus Isten, szavai Isten szavai. Ez az üzenet jó hír azoknak, akiknek van fülük meghallani Isten Jézuson keresztül felhangzó kegyelmes hívását. Isten országa Jézus személyében jött el a földre. Dávid trónját elfoglalta az igaz Felkent, a királyok Királya, aki tökéletes igazsággal és igazságossággal uralkodik. Uralma nem ér véget.

Isten országának a polgárait kiküldik, hogy elmondják és bemutassák ezt az örömüzenetet a világnak. A tanítványokat Isten az ő erejével küldi ki munkája elvégzésére. Szenvedélyes buzgóságuknak köszönhetően elterjed a hír, hogy be lehet jutni ebbe az országba, és így elvetik az egyház kialakulásának a magjait. Maga Márk is rászánta az életét erre a küldetésre: Pál és Barnabás útitársaként szolgált a gyülekezetalapításban, ahogyan arról Az apostolok cselekedeteiben olvasunk. Ezek a gyülekezetek tovább hirdették az üzenetet: Jézus Isten Fia.

“És szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm.”

Márk 1,11