Jézus korának a vezetői azt hitték, hogy Jézus halála örökre pontot tesz mindarra, amit kijelentett. Az isteni iróniának köszönhetően azonban Jézus halála csak olajat öntött az üzenet terjedésének tüzére, hiszen nem maradt halott, hanem dicsőséges feltámadásával legyőzte a halált.

Az apostolok cselekedetei

A feltámadott Krisztus örökre megváltoztatta azokat, akik szemtanúi voltak ezeknek az eseményeknek. Bíztak abban, hogy elküldi Lelkét, és felruházza őket erővel a rájuk váró küldetéshez (ApCsel 2,1–4). Pünkösdkor eljött a Lélek erővel és hatalommal, és létrehozta az egyházat, amely a pokol kapuin is mindvégig diadalt arat (Mt 16,18). Péternek a Lélek kiáradása után elmondott prédikációjából egyértelműen kiderül: ez a csoda Isten ígéreteinek a beteljesedése volt, és még inkább alátámasztotta Jézus azon állítását, hogy ő Isten Messiása és a világ Megváltója. Lukács Teofilusnak és minden további olvasónak bepillantást enged az újonnan született egyház kultúrájába. Akik Jézusban bíztak, azok összegyűltek tanítani, énekelni, imádkozni, közösséget gyakorolni, és közösen étkezni. Isten ereje által sokan vetették hitüket Krisztusba, és csatlakoztak a gyülekezethez (ApCsel 2,42–47).

Az egyház sosem mentesül teljesen az üldözés tüzétől, de ez az ellenállás már akkor is csak elősegítette az egyház terjedését. István megkövezése után (8. fejezet) a hívők szétszóródtak az egész akkor ismert világon, Isten Lelke pedig velük volt, és vitték magukkal az evangélium üzenetét. Ezek a hontalanná vált hívők gyülekezeteket hoztak létre, és egyre újabb városok lakóit szólították fel arra, hogy higgyenek Krisztusban.

Az evangélium terjedésében elsődleges szerepet játszott Saul megtérése. Saul korábban az egyház ádáz üldözője volt (9,1–22). Isten vakító fénysugárban jelent meg neki, és örökre megváltoztatta a sorsát. Attól fogva Pálnak nevezték (13,9). Pál ezt követő missziói munkája a pogányokra összpontosított, és központi szerepet töltött be Lukács írásának, Az apostolok cselekedetei című könyvnek a második felében. Lukács beszámol Pál három fő missziói útjáról, a gyülekezetek között végzett munkálkodásáról és arról a számtalan akadályról, amellyel munkája során szembesült. Isten azonban mindvégig hűségesnek bizonyult ígéretéhez, hogy felépíti egyházát, és használja övéit ebben a nagy küldetésben.

“Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.”

ApCsel 1,8