Louie Giglio, Passion 2020 konferencia Atlanta
Louie Giglio a Passion 2020 konferencián Atlantában

Nincs még egy olyan könyv a világon, amely ennyi beszédet, vitát, gyűlöletet gerjesztett vagy ennyi tiszteletet keltett volna. Ez az egyetlen könyv kultúrákat forradalmasított, és forradalmakat lobbantott lángra. Az emberekben sokszor előítéletek vannak a Biblia keletkezésével és mondanivalójával kapcsolatban. Van, aki azt állítja, hogy mese, emberi kitaláció. Mások úgy tartják, ez is csak egy a sok vallási kézikönyv közül, és vannak, akik úgy vélik, egyszerűen hasznos térkép azok számára, akik lelki útmutatásra vágynak.

A Biblia azonban végső soron saját magát határozza meg. Kijelenti, hogy minden más könyvtől különbözik, hogy teljesen más – Isten szent, ihletett, élő és ható Igéje. Isten páratlan története kezdettől végig, középpontjában pedig egyetlen szereplő áll: Jézus Krisztus.

Az emberi fejlődésben az idők kezdetétől fogva létfontosságú szerep jutott a szájhagyománynak (a mesélésnek). Ez az eszköz segítette elő, hogy kapcsolat épüljön közösségek között, megértsék a történelmet, és átadják a kultúrát nemzedékről nemzedékre. Ma is vannak helyek, ahol még nincs írott szó, ahol még létezik és hat a mesélés egyedülálló ereje.

Ám a jól elmondott történetek komoly vonzerőt gyakorolnak az emberekre a világ más tájain is, akármilyen fejlett a kultúra. Minden remek film, regény, dal, videojáték vagy művészeti alkotás – még a legutóbbi nyaralás elmondása vagy a legjobb márkák marketinghatása is – a történet erejében gyökerezik.

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.”

2Tim 3,16–17

Vajon miért találjuk olyan vonzónak a történeteket? Nem lehetséges, hogy azért, mert egy történetteremtő Isten képére lettünk megteremtve, és beleszülettünk annak a történetébe, aki mindig is volt, mégis úgy döntött, hogy megismerteti magát velünk? A történet kétségkívül az ő története, ugyanakkor csodálatos módon bennünket is belesző, mint nagyra értékelt és elérni vágyott személyeket.

N. T. Wright teológus szerint a Szentírás kinyilatkoztatja, hogy a kereszténység az egész világ igaz története. Ez gyönyörű gondolat, ha figyelembe vesszük, hogy az emberiséghez szervesen hozzátartozik a történet eszméje.

A Biblia saját magáról és magára nézve azt mondja: „A teljes Írás Istentől ihletett…” (2Tim 3,16) Jóllehet emberi szerzők írták le a Szentlélek ihletése alapján, a Biblia Istentől sugallt szavakból áll. Amit lapjain látunk, nem csupán tinta a papíron, hanem lehelet a papíron! Isten jelenti ki rajta szentségét, irgalmát és kegyelmét mindenkinek.

A történet előterében Jézus látható. Ő az Istenember, aki mindent megteremtett, mégis belépett a történelembe, hogy megváltsa a bűnös embert, és kegyelméből örök életre emeljen bennünket. Jézus életét nemcsak a szemtanúk nyomán írt evangéliumi elbeszélések gondos beszámolóiból ismerhetjük, hanem a kor vezető történészei is elismerik. Halála és feltámadása meghatározó pillanatot jelentett az emberi történelemben; az utóbbi minden idők legtöbbet vizsgált eseménye lett. Az erő, amely Jézus halálának és feltámadásának hirdetése nyomán megnyilvánul, minden egyes nap minden földrészen férfiakat és nőket segít át a lelki halálból az életre.

Jézus szerepe azonban ebben a történetben nem korlátozódik Máté, Márk, Lukács és János beszámolójára. Jézus a legelső lapon is ugyanúgy látható, mint a legutolsón. Ugyanúgy jelen van az Édenkertben, mint a sírkertben. Az egész történet őrá mutat. Maga Jézus is megerősíti ezt, amikor kijelenti:

„Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert úgy vélitek, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot…”

János 5,39

Ezért alkottuk meg a Jézus-Bibliát. Az idevonatkozó jegyzetekkel és idevágó cikkekkel ellátott Jézus-Biblia segít elejétől végéig nyomon követni Jézus fonalát, így a Biblia értelmének új mélységei tárulnak fel előttünk, amint meglátjuk őt a történet minden egyes fejezetében.

Louie Giglio