Talán mondhatjuk, hogy minden ószövetségi szakasz közül az Ézsaiás 53 vetíti előre és írja le a legvilágosabban Jézus Krisztus személyét és küldetését. Ebből a fejezetből megtudjuk, hogy Isten szolgáját meggyalázzák, és alakját eltorzítja a szenvedés (Ézs 53,3; Mk 15,17.19); hogy széles körben elutasítják (Ézs 53,3; Jn 12,37–38); hogy ő fogja hordozni a bűneinket és szenvedéseinket (Ézs 53,4–6; Róm 4,25; 1Pt 2,24); hogy engesztelőáldozatot mutat be (Ézs 53,7–8; Róm 3,25); hogy ő lesz a helyettes áldozat (Ézs 53,7; 2Kor 5,21); hogy önként veszi magára bűneinket és a mi büntetésünket (Ézs 53,7; Jn 10,11); hogy hallgatni fog ellenségei előtt (Ézs 53,8); hogy sokakat megigazít a bűnből (53,8.11; Róm 5,15–19); hogy bűnözők között hal meg (Ézs 53,9.12; Mk 15,27); és hogy egy gazdag ember sírjába temetik (Ézs 53,9; Jn 19,38–42). Folytathatnánk a sort, hiszen számos más tekintetben is Jézus életére mutat ez a fejezet.

Az Ézs 53. fejezete tökéletesen leírja Isten Választottját, de a kép, amelyet fest, felettébb döbbenetes. Egy igen eleven képet kapunk valakiről, akinek az életét szenvedés és gyötrelmek jellemzik. Nem is csoda, hogy Jézust a szenvedés emberének, a fájdalmak férfiának nevezik (53,3).

Ez a jelző nem azt jelenti, hogy Jézus élete csupa szomorúság volt, vagy hogy nem volt humora. Azt azonban mindenképpen jelenti, hogy Jézus sokkal jobban tudja, mi a szenvedés, mint bárki más valaha is e világon. Elképzelni sem tudjuk, hogy egyetlen személy ennyi szenvedést képes legyen elviselni. Hiszen a világ – a bűneset óta – mindig is tele volt és van betegségekkel, éhezéssel, igazságtalanságokkal és minden más szörnyűséggel. Ezek azonban a bűnnek csak a következményei.

Amikor a bűn bejött a világba, nemcsak az ember és Isten kapcsolatát tette tönkre, hanem az egész teremtettséget is eltorzította. A bűn az egész világmindenség állapotát jellemzi, és ezért nem csupán a cselekedetekben nyilvánul meg a bűn, hanem különféle katasztrófákban, járványokban és sok más negatív és fájdalmas tényezőben ezen a világon. Bár mindannyian tisztában vagyunk a bűn jelenlétével, hiszen egy bűnös világban élünk, mégis egyikünknek sem volt olyan mindent átható tapasztalata a bűnnel, mint Jézusnak. Ő sokkal mélyebben átérezte, és mindenkinél jobban, mindenestül szenvedett terhétől, végül pedig tökéletesen le is győzte.

A fájdalmak férfia az e világon megtapasztalható legrosszabbat élte át, és végül győztesen került ki belőle a másik oldalon. Ez az az ok, amely miatt a hívők az örökkévalóságig dicsérik őt.