Jeroboám a Júda elleni lázadása után (1Kir 12,1–24) attól tartott, hogy az északi országrész lakói esetleg visszatérnek a Dávid házával kötött szövetséghez, ezért Bételben és Dánban külön szentélyt építtetett, hogy az emberek oda járjanak Istent imádni. Ezek a „könnyen elérhető” istentiszteleti helyek aztán csakhamar egészen hamis irányba vitték a kultuszt. Jeroboám – a környező pogány népek szokásaihoz hasonlóan – magaslatokat emelt istentiszteleti célokra, majd papi szolgálatba állított olyanokat is, akik nem lévita családból származtak; megváltoztatta a vallási ünnepek rendjét és idejét. Odáig ment, hogy két aranyborjút is állított (12,25–30), amely a kánaáni Baal kultuszának központi figurája volt, és kísértetiesen hasonlított arra a bálványra, amelyet a nép a Sínai-hegy lábánál készített, míg Mózes fent volt a hegyen, hogy átvegye a Tízparancsolat tábláit (2Móz 32,1.4).

Ámósz üzenete világos volt: Isten megítéli az ország népét azért, mert elhagyták őt, és lerombolja a bételi oltárt. Jeroboám és az északi országrész lakói teljes nyugalommal gyakorolták saját vallásukat ebben a hamis istentiszteleti rendszerben, ügyet sem vetve Isten elkerülhetetlenül bekövetkező ítéletére.

A Bibliában Isten következetesen megítéli az ilyen lelki erődítményeket, amelyek az embereket a hamis vallásgyakorlás rabságában tartják. A jó hír az, hogy a Biblia kész haditervet szolgáltat nekünk arra, hogy miként rombolhatjuk le ezeket a lelki erősségeket, amelyek el akarják venni a Királynak, Jézusnak a trónját világunkban. Ahogyan Pál fogalmaz: „Leromboljuk az okoskodásokat és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak…” (2Kor 10,5) Krisztus példáját kell követnünk; ő tökéletesen az Atya iránti elkötelezettségben élt.

Jeroboám úgy próbálta „megvédeni” Izráelt, hogy egy bonyolult és hamis vallásos rendszert épített ki, amely megakadályozta a népet abban, hogy visszatérjen Dávid házához. De nem vette észre, hogy ezzel egy kozmikus harc játékszerévé vált, amelyben már előre Jézust kiáltották ki győztesnek.

Amikor megbüntetem Izráelt bűnei miatt, megbüntetem Bételt is oltárai miatt. Letörnek az oltár szarvai, és a földre hullnak.

ÁMÓSZ 3,14