A rossz emberekkel rossz dolgoknak, a jó emberekkel pedig jó dolgoknak kell történniük. Ez logikusan és igazságosan hangzik számodra. Ugye? Mindannyian tudjuk, hogy az élet nem igazságos, és hogy emberi logikánk csak sekélyes helyettesítője Isten szuverenitásának. Megtört emberek vagyunk, akik egy megtört világban élnek. A jó emberekkel történhetnek rossz dolgok míg azok, akik gúnyolódnak Istenen, úgy tűnhet, jól járnak. És ez így van az idők kezdete óta.

Nézzük Jób példáját

Jób Isten hűséges követője volt. Maga az Úr mondta róla, hogy senki sincs hozzá hasonló a földön; feddhetetlen és egyenes ember, istenfélő és a gonosztól tartózkodó. Isten nemcsak megengedte a Sátánnak, hogy próbára tegye Jóbot, hanem azt is megszabta, hogyan tegye próbára. Jób hatalmas vagyonból nagy szegénységbe került, elveszítve mindent, ami neki és feleségének volt, beleértve tíz gyermeküket is. Jób felesége sürgette férjét, hogy forduljon el Istentől, átkozza meg, és hagyja el azt a hitet, amely őt és Jóbot oly sokáig megáldotta – de Jób kitartott.

Jób rendkívüli ember, férj, apa és vezető volt, aki hűségesen szolgálta Istent. Istenhez való hűsége a jólétben erőteljes bizonyság volt, de Istenhez való hűsége a halállal, a fájdalommal és a kétségbeeséssel szemben még erőteljesebbé vált. Kételkedett és megkérdőjelezte Jób Istent? Teljes mértékben! Nyíltan és őszintén gyászolta-e veszteségét, és sírt-e fájdalmában? Igen, de hűséges maradt Istenhez – még akkor is, amikor nem értette, hogy Isten miért hagyja őt ilyen szenvedést elviselni – még akkor is, amikor a szíve és a teste összetört.

Isten minden egyes lépését figyelemmel kísérte Jóbnak, és vele volt. Meg volt elégedve vele, és megjutalmazta őt hűségéért. Az Úr jobban megáldotta Jóbot azután, mint azelőtt (Jób 42:12).

A hit pedig alapja annak, amit remélünk, bizonyítéka annak, amit nem látunk.

Zsidók 11,1

A hit személyes kérdés, és gyakran megköveteli, hogy feladjuk azt, amit látunk, azért, amit nem látunk. Azonban csak azért, mert nem látjuk, nem jelenti azt, hogy nincs ott. Nézzünk néhány módszert, amellyel gyengíthetjük a kételyeinket és erősíthetjük a hitünket.

1. Olvasd a Bibliát következetesen

A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.

Róma 10:17

Talán hallottad már a jól ismert régi kínai mondást: “Mindannyiunkban harcol egy jó és egy rossz kutya. Az fog győzni, amelyet a többet etetünk”. Ugyanez igaz a hit és a kétely esetében is.

Az Istenbe vetett hitünk megerősítésével gyengítjük kételyeinket. Isten Igéje táplálja az új természetet, amelyet Isten ad nekünk, amikor átadjuk életünket Neki. Ahogy ez az új természet erősödik, a régi bűnös hajlam gyengül, és ahogy ez a régi természet gyengül, úgy növekszik az Istenbe vetett hit.

Az Ige állandó fogyasztása erős hitet eredményez. Olvasd a Bibliát minden nap. Minden héten jegyezz meg egy igeverset a Szentírásból.

2. Folyamatosan fordulj Istenhez

Márk evangéliuma beszámol arról az emberről, aki démonoktól megszállt fiát Jézus Krisztushoz viszi, és így könyörög: “De ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk! Jézus pedig ezt mondta neki: Ha tehetsz?! Minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja azonnal felkiáltott: Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!’ (Márk 9:22-24).

Pont úgy hangzik, mint mi! Hiszünk, de kételkedünk is. Ezekben a pillanatokban elég őszintének kell lennünk ahhoz, hogy Istenhez kiáltsunk! Jézus nem büntette meg ezt az embert a kételyei miatt. Meggyógyította a fiát. Isten mindig válaszol az őszinteségre!

3. Összpontosíts Istenre kitartóan                 

A hegyre koncentrálunk, miközben Istenhez kiáltunk segítségért, és azon tűnődünk, vajon tényleg tesz-e valamit. Emlékeznünk kell arra, hogy mit ígér Isten, és mit nem ígér. Isten nem ígéri, hogy eltünteti a hegyet, vagy hogy egyáltalán megértjük a hegyet.

Isten azonban megígéri, hogy segít megmászni a hegyet, és megígéri, hogy velünk lesz a küzdelemben. Folyamatosan azt a döntést kell hoznunk, hogy tekintetünket Istenre szegezzük, és nem a körülményekre. Amikor kétségek támadnak, utasítsuk vissza őket.

4. Keresd a hitben járó emberek társaságát

Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar.

Prédikátor 4:12

Olyan embereket kell keresnünk, akik bátorítanak minket a hűségre, ahelyett, hogy folyamatosan a hitünk aláásásának módjait keresnénk.

Hallottál a gazdáról, akinek volt egy zseniális kutyája? Volt egy szomszédja is, aki negatív volt – bármi is történt. Ha esett az eső, a gazda azt mondta a szomszédjának: “Fiam, nézd, hogy esik. Isten mindent tisztára mos”. A szomszéd erre azt mondta: “Igen, de ha ez az eső így folytatódik, akkor árvíz lesz.” Aztán kisütött a nap, és a szomszéd azt mondta: “Ha ez így folytatódik, leégeti a termést.” A gazda azt gondolta: “Mit csináljak ezzel a fickóval?” Készített egy tervet! A gazda betanította a kutyáját arra, hogy a vízen járjon. Nem szólt a szomszédjának – csak elvitte kacsavadászatra. Bumm! Bumm! Két kacsát fogtak. A gazda azt mondta a kutyájának: “Menj, kapd el őket.” A kutya átsprintelt a vízen, felkapta a kacsákat, és visszaugrott a csónakba, semmi sem volt vizes, csak a mancsai. A gazda magabiztos mosollyal kérdezte kétkedő szomszédjától: “Mit gondolsz erről?”. A szomszéd gyorsan válaszolt: “Nem tud úszni, ugye?”.

Ismersz olyan embereket, mint a szomszéd? Fuss el az életedben megjelenő negatív emberek elől. Eléggé küzdünk a kétségekkel magunkban, és nem szabad ezt azzal súlyosbítanunk, hogy időt fektetünk a cinikusokba. Keress olyan embereket, akik hitben járnak, akik hisznek Istenben és tanulmányozzák az Ő Igéjét.  Ők bátorítani és építeni fogják a hitedet, miközben gyengítik a kételyeidet.

Ne hagyd, hogy a félelem és a kétség pusztítást végezzen a szívedben és az elmédben. Maradj Isten Igéjében. Ne félj vagy szégyellj kiáltani Hozzá, amikor félsz. Tartsd rajta a szemed, és keress olyan embereket, akik ugyanezt teszik. Ne feledd, amikor a kétség kopogtat az ajtón, csak küldd a hitet, hogy válaszoljon – és nem találsz ott senkit!

Forrás: Crosswalk