Megtérőkért
Minden rendezvényünknek az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy hirdessük az evangéliumot tanúságot téve Isten szeretetéről azok számára, akik még nem ismerik Őt. Hálásak vagyunk, hogy az évek során nagyon sok olyan esetről értesültünk, amikor valaki az Ez az a nap!-on döntött Krisztus követéséről!

Megújulásokért
Hasonlóan fontosnak tartjuk, hogy a megfáradt keresztények új erőre kapjanak, s hitükben megújulva folytathassák a szolgálatot. Hálásak vagyunk a megszámlálhatatlan ilyen jellegű visszajelzésért is, s hogy legtöbbször ezek nem csak egy pár napos fellángolások, hanem hosszú időre jelentenek erőt.

Gyógyulásokért
Magasztaljuk Istenünket minden olyan helyzetért, amikor szolgálatunkon keresztül testi vagy lelki betegségeket gyógyított meg. Általa ma is történhetnek csodák!

Imádságokért
Meg vagyunk győződve arról, hogy az imádság rendkívüli jelentőséggel bír, ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy rendezvényeinken akár a színpadon, akár a háttérben legyen imádság. Hálásak vagyunk, hogy sokan csatlakoztok ezekhez, erős hátteret biztosítva ezzel a szolgálatunknak.

Keresztények egységéért
Hisszük, hogy a keresztények egysége nagyon fontos, ezért boldogok vagyunk, hogy felekezeti hovatartozástól függetlenül keresztények széles köre részt vesz alkalmainkon. Hisszük, hogy egy Istenünk van és egy irányba tartunk, ezért fontosnak tartjuk az egységre való törekvést, tartozzon valaki akár a nagy történelmi egyházakhoz, akár újonnan létrejött kisebb közösségekhez.

Nemzetünk egységéért
Felemelő érzés látni, ahogy rendezvényeinken egyesül nemzetünk határainkon innen és túl. Mindig nagy örömet jelent számunkra, hogy alkalmainkon minden magyarlakta területről érkeznek vendégek, s hasonló áldásokat éltünk meg az egész Kárpát-medencét körülívelő Roadshown-k során. Csodálatos együtt dicsőíteni veletek Felvidéktől Erdélyig, Kárpátaljától Vajdaságig!

Áldásokért és nehézségekért
Eseményeinken folyamatosan Isten legkülönfélébb módon megnyilvánuló áldásait tapasztaljuk meg. Örömmel tölti el szívünket, hogy szeretetét állandóan tapasztalhatjuk a legkisebb dolgoktól a legnagyobbakig! Az áldások mellett az évek során sok nehézséggel és próbával is szembe kellett néznünk. Hálásak vagyunk ezekért is, mert általuk erősödött csapatunk, szereztünk tapasztalatokat és mélyült tovább Mennyei Atyánkkal való kapcsolatunk.

Körülményekért
Mindig azt tapasztaljuk, hogy rendezvényeink idején a külső körülmények kedvezően alakulnak, legyen szó időjárásról vagy más tényezőről. Hálásak vagyunk, hogy Isten ebben is gondot visel ránk, s ha emberileg nézve néha akadályokba is ütközünk, azt később mindig a javunkra formálja.

Zenészekért és énekesekért
Nagyon sok odaszánt szívű zenész és énekes testvérünket ismerhettünk meg, akikért szintén nagyon hálásak vagyunk. Felemelő érzés látni, ahogy egész életüket Isten szolgálatára tették fel, s ha világi mércével nézve be is futottak, mégis megmaradtak alázatosnak, nem saját dicsőségüket keresve, hanem az egyetlen Istent magasztalva.

Önkénteseinkért
Rendezvényeink nem valósulhatnának meg önkénteseink lelkiismeretes segítsége nélkül. Örömmel tölt el bennünket, hogy mindig nagyon sokan kapcsolódnak be a háttérmunkába, s mindenki a maga talentuma és lehetőségei szerint hozzá tesz valamit alkalmaink megvalósítása érdekében!

Nagyköveteinkért
Határainkon innen és túl vannak olyan segítőink, akik vállalták, hogy egy-egy régiót összefognak, buszokat szerveznek Budapestre, vagy helyben segítenek megszervezni rendezvényeinket. Köszönjük ezeket a nagyon értékes munkákat!

Munkatársainkért
Irodánkban főállású munkatársak vannak, akik egész évben kitartóan részt vesznek a háttérmunkában, rendezvényeink előkészületeiben, online jelenlétünk fenntartásában. Mindennapi munkájuk nélkülözhetetlen mozgalmunk fennmaradása érdekében!

Technikai segítségekért
Hálásak vagyunk, hogy olyan videó-, fény- és hangtechnikai csapatokkal állhatunk kapcsolatban, akik munkájának köszönhetően kiemelkedő színvonalú produkciókat tudunk létrehozni, melyek a világ bármely pontján megállnák a helyüket.

Nemzetközi barátainkért
Néhány magyar fiatal kezdeményezésére indult el az Ez az a nap!, ami mára egy nagy nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező mozgalommá alakult. Hálásak vagyunk barátainkért, akiket szerte a világban ismertünk meg. Példás életük, szakmai tapasztalatuk sok bátorítást és segítséget jelent.

Egyházak támogatásáért
Örömet jelent számunkra, hogy a magyarországi egyházak egyetértenek céljainkkal, s rendszeresen támogatásukról biztosítanak bennünket. Vezetőik velünk vannak a színpadokon történő közös imádságokkor, az igei üzenetek tolmácsolása során, vagy éppen ifjúsági és gyülekezeti csoportok utaztatásánál.

Anyagi támogatóinkért
Rendezvényeink megvalósulásához folyamatos anyagi támogatásra van szükségünk. Hálásak vagyunk, hogy sosem maradt egy számlánk sem kifizetetlenül, mert Isten mindig gondoskodott arról, hogy meglegyen a szükséges pénzügyi fedezet. Köszönjük minden támogatónknak, szponzorunknak, adományozónknak az anyagi felajánlásokat!

Visszajelzésekért
Nagyon sok erőt jelentenek, amikor egy-egy rendezvény után eljutnak hozzánk a visszajelzéseitek, bizonyságaitok. Üzeneteitek, hívásaitok és személyes megkereséseitek rengeteg erőt és lelkesedést adnak a folytatáshoz! Örülünk, hogy online is követitek életünket, ahol 20 éve jelen vagyunk. Facebook oldalunkat több mint 200 ezren kedvelitek, YouTube videóink megtekintése pedig 20 millió felett jár.

Reménység Estékért
Hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzet alatt minden hétfőn élő internetes dicsőítő- és imaalkalmat szervezhettünk. Boldog a szívünk, hogy ezáltal a Kárpát-medencében és a világ különböző pontjain élő magyarság számára adhattunk reményt és erőt ebben a nehéz helyzetben.

A stadionért
Örvendezünk, hogy 20 éves víziónk beteljesedésénél lehetünk, és a stadionos dicsőítés álma – ha egy évet késve is – de megvalósulhat. Hálásak vagyunk, hogy az elmúlt két évtizedben Isten folyamatosan megerősített bennünket ebben, megmutatva mindig az előttünk álló következő lépést.

Isten kegyelméért
Végül, de semmiképpen sem utolsósorban hálásak vagyunk Isten kegyelméért és szeretetéért, ami nélkül nem élhetnénk és nem végezhetnénk ezt a megtisztelő munkát. Minden dicsőség legyen Istené!