Jöjj, Szent Szellem
Szállj most ránk
Tüzed gyúljon bennem
Szereteted lángja járjon át

Leborulok eléd, Istenem
Mutasd meg nagy dicsőségedet
Leborulok és a Mennyért imádkozom
A Földön

Ígéreted beteljesül
Királyságod közénk eljön
Te egyesíted népedet
Tüzelje fel Szent Szellemed