Jézust azért küldte el Isten, hogy megmentse a bűnösöket. Lukács is egy ilyen bűnös volt, akit megmentett Jézusnak, a Messiásnak a tökéletes élete és helyettes halála. Lukács, aki hivatását tekintve orvos volt, olyanoktól szerezte be információit a Krisztusról, akik szemtanúi voltak Jézus életének, halálának és feltámadásának. Levelét Teofilusnak címezi, aki feltehetően egy megtért pogány volt, és a Jézus munkája nyomán létrejött keresztény közösségben szolgált. Erre a korai keresztény gyülekezetre üldözés várt, és Lukács azzal igyekezett biztatni Teofilust, hogy Isten mindig hűséges volt a történelem során, legnyilvánvalóbban abban, ahogyan elküldte Jézus Krisztust. Isten bizonyára nem hagyja el népét az üldöztetés során sem, ha már ennyi mindent tett azért, hogy biztosítsa üdvösségüket Krisztus által.

Biblia - Lukács evangéliuma

Lukácsé az egyetlen olyan evangélium, amelynek folytatása is van: Az apostolok cselekedetei. Ebben Lukács folytatja a beszámolót mindarról, amit Isten a Szentlélek ereje által véghez vitt, miközben az egyház elterjedt a Kr. u. 1. században ismert világban. Az egyház hirdeti Jézust, Isten pedig megkeresi és megmenti a bűnösöket.

Ez a küldetés érzékletes képekben tárul elénk Krisztus élete láttán Lukács egész evangéliumában. Jézust azért küldte Isten, hogy teljesítse ígéretét, és megmentse népét bűneikből. Bár sokan nem bíztak benne, Jézus továbbra is utánuk nyúlt szeretetével. Ezt a szenvedélyes, kegyelmes szeretetet ábrázolja a Lk 15. fejezetében olvasható három történet az elveszett juhról, az elveszett drachmáról és a két elveszett fiúról. Jézus olyan szerető Megváltóként áll előttünk ezekben a történetekben, aki bármire hajlandó, hogy megtalálja, ami az övé.

Az üdvösség üzenete Krisztus műve által mindenki számára elérhető. Ahogyan azonban azt Lukács is bemutatja, kevesen fogadják el ezt a kegyelmes ajánlatot. Még saját népe, a zsidók is hátat fordítottak Jézusnak és a tanítványainak, és elutasították őket. Isten Fiának a kegyetlen kivégzése kifejezi a Jézus követői és a lázadásukban megkeményedett emberek között egyre mélyülő szakadékot. Isten kegyelme azonban legyőzi a legnagyobb emberi ostobaságot is. Isten bölcsessége alapján Jézus halála volt Isten tökéletes terve a Sátán, a bűn és a halál legyőzésére egyszer s mindenkorra. Ezzel az áldozattal megmenekülhettek az elveszettek. Nemcsak a zsidók, hanem a pogányok is elnyerhették az üdvösség felbecsülhetetlen értékű ajándékát. Isten népe így odaadhatja életét Isten küldetéséért, a világért – és ez a küldetés folytatódik az egyház megalapításán keresztül Az apostolok cselekedeteiben.

„Az Úrnak Lelke van énrajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.”

Lukács 4,18-19