Isten népe az ünnepek gondosan meghatározott szertartási rendjében élte életét. Minden héten megünnepelték a szombatot, a mindenféle munkától mentes nyugalom napját. Minden hónap első napján az újhold ünnepe jelentett nyugalomnapot, amelyen meghatározott áldozatokat kellett bemutatni, és meg kellett fújni a kürtöket. Ezenkívül voltak évente ismétlődő különleges ünnepek is:

  • Páska. Az első hónap tizennegyedik napján ezzel az ünneppel emlékeztek Izráel népének az Egyiptomból való szabadulására.
  • A kovásztalan kenyerek ünnepe. Ez az ünnep, amely az árpaaratás kezdetét jelezte, közvetlenül a páska után kezdődött, és a hónap huszonegyedik napjáig tartott.
  • A „zsengék ünnepe”, vagyis az első kéve felmutatása. Az ünnephez tartozó áldozatnál a termés egy részét, az aratás „első zsengéjét” kellett áldozatként bemutatni. Az emberek azt fejezték ki általa, hogy tudatában vannak annak, hogy minden szükségletükről Isten gondoskodik, tőle függ az életük, benne bíznak.
  • A hetek ünnepe (pünkösd). Ez az ünnep az árpaaratás kezdete után ötven nappal következett. A szertartás az új termésből való áldozatot, állatáldozatot és a kenyerek felmutatását foglalta magába.
  • A kürtzengés ünnepe (újév). A hetedik hónap első napjára esett ez az ünnep, amelyhez szombatnapi nyugalom, kürtzengés és szent összegyülekezés tartozott.
  • Engesztelési ünnep (jom kippur). A hetedik hónap tizedik napján tartották böjtöléssel és nyugalommal. Az előző évben elkövetett bűnök elrendezése volt a célja.
  • A sátrak ünnepe. Ez a hétnapos ünnep a hetedik hónap tizenötödik napjától a huszonegyedik napjáig tartott. Az Egyiptomból való kivonulásra emlékezve hét napig sátorban laktak az emberek.

Ezeken az évenkénti ünnepeken kívül Izráel népe minden hetedik évben szombatévet tartott. Ez volt a „nyugalom” éve, amelyben a földet hagyni kellett pihenni.

Minden ötvenedik esztendő a „kürtzengés éve”, más néven jubileumi év volt. (Héberül a „kürtzengés éve” úgy hangzik: jóbel; innen ered a magyarban is használatos jubileum kifejezés.) Ez a hetedik szombatévet követte, amelynek során minden rabszolga szabaddá vált, és minden zálogba vett tulajdont vissza kellett adni.