Illés sok tekintetben hasonlít Keresztelő Jánosra, aki később Jézus útját készítette elő. Mind János, mind Illés a pusztában élt, szembeszállt kora bűneivel, és megtérésre hívta az embereket. Maga Jézus is rámutatott, hogy e két hatalmas próféta szolgálata összefügg (Mt 17,9–13). Mennybemenetelével Illés előrevetítette Jézus mennybemenetelét (Lk 24,51). Lukács följegyezte, hogy azok, akik tanúi voltak Jézus mennybemenetelének, Isten imádatával reagáltak a történtekre. Egészen bizonyos, hogy azok, akik Illés csodálatos távozását látták, hasonló ámulatba estek, félelem és imádat ébredt bennük – nem Illés, hanem Isten dicsősége iránt.

Amikor a thesszalonikai gyülekezetben kérdések merültek föl Jézus visszatérésével kapcsolatban, Pál bátorította őket. Az akkori hívők arra számítottak, hogy Jézus még az ő életükben visszatér. Amikor aztán néhányan elhunytak közülük, a többiek föltették a kérdést, hogy mi lesz azokkal, akik Jézus második eljövetele előtt halnak meg. Pál arra biztatta a gyülekezetet, hogy emlékeztessék egymást, milyen jövő vár majd rájuk, amikor Krisztussal együtt lesznek, és ezzel bátorítsák egymást (1Thessz 4,17–18). Jézus mennybemenetele előrevetíti, hogy miben lesz részük azoknak, akik Krisztusban és abban bíznak, amit ő tett értünk. Jézus visszatér, és akkor a halottak föltámadnak, csatlakozva azokhoz, akik még életben vannak, és Krisztusban hisznek, Isten pedig mindnyájukat meghívja az ő jelenlétébe (4,13–18). Illés és Jézus mennybemenetele előre megmutatja azt, hogy mi fog történni azokkal, akik Jézusba helyezték bizalmukat.

Ez a reménység és ígéret ad Jézus minden követőjének kitartást és erőt az élethez ebben a törött és bűnös világban. Illés elragadtatása után Elizeus különféle csodákkal demonstrálta Isten hatalmát ebben a világban (2Kir 2,13–22; 4,1–6,23). Jézus tanítványai – az ő mennybemenetele és pünkösd, azaz a Szentlélek kiáradása után – szintén sok olyan csodát tettek, amelyek Isten hatalmáról tanúskodtak (ApCsel 2,43). A mai hívők is ismerik Isten hatalmát és a Krisztusban hívők reménységét, továbbá minden okuk megvan arra, hogy higgyék: Isten őket is föl tudja és föl is fogja használni arra, hogy nagyszerű dolgokat vigyen végbe rajtuk keresztül. Mivel a hívők tudják, hogy egy nap majd csatlakozni fognak Jézushoz, félelem nélkül élhetnek itt a földön. Bátran és biztonságban élhetik életüket Isten Lelkének erejével, hiszen tudják, hogy nem a halálé az utolsó szó.