Isten végső célja az, hogy dicsőségét a világ minden részén ismertté tegye. Isten ezt ígérte Ábrahámnak (1Móz 12,2–3), és azóta is azon van, hogy beteljesítse. E szavakkal Ezékiel bekapcsolódik a Szentírás prófétai üzeneteinek sodrába, amikor azt mondja, hogy Isten azért fáradozik, hogy ismertté tegye dicsőségét általában minden nép, de különösen is Izráel népe számára.

Ez jó hír egy olyan könyvben, amelyben többnyire az ítélet próféciái szólalnak meg. Izráel népe engedetlen volt Istennel szemben, Isten pedig egészen világosan megmondta, hogy engedetlenségük miatt szenvedni fognak. Mégis, a népek számára Isten ítéletét hirdető próféciák között Ezékiel a csodálatos és hihetetlen végcélra fókuszál: egyszer majd minden nép számára láthatóvá válik Isten dicsősége, és akkor Izráel is megtudja, hogy Isten az Úr.

Isten azt szeretné, ha minden nép ismerné, és őt szeretné. Ha nem így van, az fájdalmat okoz Isten szívének. Jézus is nagyon szerette volna, ha Jeruzsálem népe fölismerte volna őt, és megsiratta, hogy nem így történt. Azt mondta: „Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek! Hányszor akartam összegyűjteni fiaidat, miképpen a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de ti nem akartátok.” (Mt 23,37) Isten vágya az, hogy minden nép, beleértve Izráelt is, megtérjen, és higgyen az evangéliumban (Róm 11,25–27), de lesznek, akik nem fognak hinni.

Azt nem tudhatjuk, hogy mi mindent fog megtenni Isten az utolsó időkben, de egy biztos: az ember akkor nyer üdvösséget, ha Jézust Úrnak vallja, és szívében hiszi, hogy Isten föltámasztotta őt a halálból (10,9–10). Ezért Isten – kegyelemből – azt tervezi, hogy olyasvalamit tesz az utolsó időkben, ami Izráel népét Jézushoz téríti, hogy őt Úrnak vallja. Egyszer majd egy minden népből összegyűjtött közösség áll Isten trónja előtt, és őt dicsőíti (Jel 15,4; 21,26).

Isten egyházának látnia kell, hogy mi Isten terve a világra nézve, ezt pedig egyértelműen kinyilatkoztatta Igéjében. Ezért az egyház feladata az, hogy részt vegyen Isten megváltó tervének a megvalósításában. Annak a ténynek, hogy egy nap majd egy minden népből összegyűjtött csoport veszi körül Isten trónját (Jel 5), arra kell ösztönöznie a hívőket, hogy minden embert azzal a bizonyossággal szólítsanak meg, hogy – az evangéliumi jó hírt hallva – megtérhetnek, és hitre juthatnak.

Megmutatom dicsőségemet a népek között, és minden nép meglátja, hogy én hajtottam rajtuk végre az ítéletet, és az én kezem nehezedett rájuk. Izráel háza megtudja majd, hogy én, az ÚR, vagyok az ő Istenük attól fogva továbbra is.

EZÉKIEL 39,21–22